Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak-četvrtak: 8-20 sati
  • petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, knjižničarska savjetnica
Telefon: 031 224-428

PITAJTE KNJIŽNIČARA

Usluge koje se mogu tražiti ispunjavanjem obrasca PITAJTE KNJIŽNIČARA:

  • narudžba knjižne građe
  • produženje roka posudbe
  • najava za korištenje čitaonice
  • priprema potvrde o razduženju knjižnične građe
  • sve druge informacije i upiti o poslovanju Knjižnice

Zahtjev za pripremu literature za stručne teme (seminarske, završne, diplomske i doktorske radove) ostvaruje se ispunjavanjem posebno sastavljenog online obrasca. U roku od tri dana pripremit ćemo Vam traženu literaturu  po koju dolazite osobno u Knjižnicu.

Upite knjižnici možete poslati i na e-mail adresu knjiznica@efos.hr

Moguće je postaviti i sva druga pitanja vezana uz knjižnično poslovanje te uputiti prijedloge, pohvale i kritike.