Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, viša knjižničarka
Telefon: 031 224-428

Knjižnične usluge

Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost na principima najviše kvalitete koristeći ukupne resurse: cjelokupni knjižnični fond, zaposlenike, opremu, te prostor namijenjen posudbi i čitaonici. Svojim korisnicima  i svima zainteresiranima omogućuje neometan pristup informacijama potrebnim za izvršavanje nastavnih planova i kolegija pojedinačnih studija, te u istraživačkom i nastavnom radu, a u svrhu povećanja razine znanja i informacijske pismenosti. Temeljna zadaća knjižnice je nabava, obrada, diseminacija, posudba, zaštita i čuvanje knjižne građe, te stavljanje na raspolaganje korisnicima.

Usluge koje Knjižnica pruža svojim korisnicima su:

– posudba građe

– rad u čitaonici

– međuknjižnična posudba

– priprema literature za stručne teme

– edukacija

– potvrda o znanstvenoj indeksiranosti i citiranosti u bazama podataka

– usluge putem e-pošte.