Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak-četvrtak: 8-20 sati
  • petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, knjižničarska savjetnica
Telefon: 031 224-428

Knjižnične usluge

Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost na principima najviše kvalitete koristeći ukupne resurse: cjelokupni knjižnični fond, zaposlenike, opremu, te prostor namijenjen posudbi i čitaonici. Svojim korisnicima  i svima zainteresiranima omogućuje neometan pristup informacijama potrebnim za izvršavanje nastavnih planova i kolegija pojedinačnih studija, te u istraživačkom i nastavnom radu, a u svrhu povećanja razine znanja i informacijske pismenosti.

Temeljna zadaća knjižnice je nabava, obrada, diseminacija, posudba, zaštita i čuvanje knjižne građe, te stavljanje na raspolaganje korisnicima.Usluge koje knjižnica pruža svojim korisnicima su:

– posudba građe

– rad u čitaonici

– međuknjižnična posudba ispunite obrasce na mrežnoj stranici: http://www.efos.unios.hr/knjiznica/meduknjiznicna-posudba/

– priprema literature za stručne teme: ispunite obrazac

– edukacija: ispunite obrazac

– potvrda o znanstvenoj indeksiranosti i citiranosti u bazama podataka

-predlaganje nabavke knjižnične građe: ispunite obrazac

– PITAJTE KNJIŽNIČARA : ISPUNITE OBRAZAC