Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, viša knjižničarka
Telefon: 031 224-428

KNJIŽNICA OTVARA ČITAONICU

KNJIŽNICA OTVARA ČITAONICU ZA KORISNIKE
Radno vrijeme je od 9-13 sati

Molimo pridržavajte se objavljenih uputa:

1. OBVEZNA JE REZERVACIJA TERMINA TELEFONOM ILI MAILOM
2. OBVEZNA JE UPOTREBA DEZINFICIJENSA
3. KNJIŽNIČARI OBVEZNO MORAJU ZABILJEŽITI VRIJEME ULASKA I IZLASKA IZ ČITAONICE I KONTAKT PODATKE KORISNIKA
4. MOGU SE KORISTITI SAMO OZNAČENA MJESTA ZA RAD
5. PREPORUČENO JE NOŠENJE MASKE I RUKAVICA

UPUTE ZA KORIŠTENJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19