Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak-četvrtak: 8-20 sati
  • petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, knjižničarska savjetnica
Telefon: 031 224-428

Edukacija

Knjižnica organizira edukaciju o izvorima informacija, načinu pretraživanja baza podataka te o drugim temama za koje se iskaže interes.

Za edukaciju potrebno je prijaviti se putem obrasca, na adresu e pošte: knjiznica@efos.hr ili na telefon 031 224-428.