Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, viša knjižničarka
Telefon: 031 224-428

Edukacija

Knjižnica organizira edukaciju o izvorima informacija, načinu pretraživanja baza podataka te o drugim temama za koje se iskaže interes:

  • grupno – svakog prvog petka u mjesecu od 9 -10 sati
  • individualno – prema dogovoru.

Za edukaciju potrebno je prijaviti se na mail adresu: knjiznica@efos.hr ili na telefon 031 224-428.

 

Upute za pisanje studentskih radova

Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici 08. travnja 2014. usvojilo upute “Pisanje studentskih radova” koje studenti trebaju koristiti za pisanje seminarskih, završšnih, diplomskih radova i doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Odluka se primjenjuje odmah za sve radove koje studenti počinju pisati nakon 08.04.2014. u dogovoru sa svojim mentorima.

Upute za pisanje studentskih radova