Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak-četvrtak: 8-20 sati
  • petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, knjižničarska savjetnica
Telefon: 031 224-428

Doktorske disertacije, magistarski i završni specijalistički radovi

Knjižnica raspolaže s izdvojenim zbirkama doktorskih disertacija, magistarskih radova, završnih specijalističkih radova, diplomskih i završnih radova koje možete pretražiti u Online katalogu ili EFOS repozitoriju.

Doktorske disertacije, magistarske i završne specijalističke radove koji su u otvorenom pristupu možete pronaći na raznim sveučilištima:

dart
DART-Europe E-theses Portal
ljubljana
Repozitorij Sveučilišta u Ljubljani

belgrade

Repozitorij Sveučilišta u Beogradu

birg

Repozitorij Sveučilišta u Birminghamu