Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak-četvrtak: 8-20 sati
  • petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, knjižničarska savjetnica
Telefon: 031 224-428

Serijske publikacije

Knjižnica raspolaže sa 92 tiskana časopisa i 13 e- izdanja koja stječe pretplatom, razmjenom i doniranjem.

POPIS ČASOPISA- kupnja

Pretplaćena je i na 3 naslova dnevnih novina: Glas Slavonije, Jutarnji list, Večernji list.

Brojni su časopisi u e- pristupu: