Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak-četvrtak: 8-20 sati
  • petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, knjižničarska savjetnica
Telefon: 031 224-428

Baze podataka

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu – Portal Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sve dodatne informacije o bazama podataka, probnim pristupima bazama i druge informacije možete naći na mrežnoj stranici portala.

Pretraga časopisa koji su u WOS-u 

Pristup bazama podataka izvan IP opsega institucije

ebsco-logo2EBSCOhost – Sučelje koje omogućuje pristup brojnim kvalitetnim bazama podataka, te arhivama tisuća časopisa, čiju dostupnost  hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj zajednici omogućuje Centar za online baze podataka. Neke od najpoznatijih dostupnih baza koje su obuhvaćene EBSCO sučeljem jesu: Academic Search Complete, Business Source Complete, Inspec, FSTA – Food Science and Technology Abstracts, EconLit with Full Text, SocINDEX with Full Text, Regional Business News, MasterFILE Premier, ERIC, Newspaper Source, Library, Information Science & Technology Abstracts.

681c92_0bcb63ef910544d5bd3abf4652a70372EconLit – baza koja pokriva sva područja ekonomije, uključujući kapitalna tržišta, državne studije, ekonometriju, ekonomsku prognozu, okolišnu ekonomiju, državne regulative, radnu ekonomiju, monetarnu teoriju, urbanu ekonomiju.

 

ProQuest-logoProQuest – Multidisciplinarna baza podataka s cjelovitim tekstovima radova. Pokriva razdoblje od 1905. do danas, a uključuje više od 19.370 naslova časopisa iz svih područja znanosti, kao i druge vrste publikacija. ABI/INFORM Complete – baza indeksira 7000 naslova, od čega je 6000 u punom tekstu (akademski časopisi, poglavlja e-knjiga, disertacije).

Bibiliografske baze podataka:

Current Contents – Najpopularnija višedisciplinarna bibliografska baza podataka. Sadrži bibliografske zapise o radovima iz više od 7600 vodećih svjetskih znanstvenih časopisa te više od 2000 knjiga i zbornika sa skupova.

 

eric_largeERIC – Educational Resource Information Centar – Najvažnija bibliografska baza za područje odgoja i obrazovanja (metodika, pedagogija, učenje, didaktika, glotodidaktika, edukacija, obrazovanje, odgoj).

 

JCR_0Journal Citation Reports  (ISI Web of Knowledge) – Sadrži citatne podatke koji omogućuju vrednovanje i usporedbu časopisa.

 

 

navigation-logoOAIster – Baza nudi besplatan pristup akademski orijentiranim digitalnim resursima kojima je prije bilo teško pristupiti. Sadrži 6.326.471 zapisa iz 577 ustanova (časopisa).

 

scopus (1)Scopus – Najveća bibliografska i citatna baza znanstvene literature i kvalitetnih web izvora.

 

 

Web of Science (ISI Web of Knowledge) – Baza obuhvaća bibliografske podatke i podatke o citiranosti iz svih područja znanosti, od 1955. do danas.

 

 

Baze podataka cjelovitog teksta u otvorenom pristupu:

DOAB  Directoy of Open Access Books – Zbirka znanstvenih i stručnih slobodno doab2dostupnih elektroničkih knjiga koje zadovoljavaju akademske standarde.

 

DOAJ_logo,_webDOAJ – Directoy of Open Access Journals – Zbirka znanstvenih i stručnih slobodno dostupnih elektroničkih časopisa.

 

 

Europe_directEnterEurope– Portal koji predstavlja vodič kroz informacije o Europskoj Uniji. Obuhvaća baze podataka EU iz 19 tematskih područja.

 

 

hrcak-logo-potpis_enHRČAK  – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Sadrži gotovo 200 naslova časopisa.

 

 

journal fiJournal.fi – Finski portal časopisa pružen od strane Federation of Finnish Learned Societies. Na stranicama se nalazi više od 40 finskih znanstvenih časopisa.

 

 

download_HAWHrvatski arhiv weba (HAW) –  zbirka je sadržaja preuzetih s weba. Namijenjen je preuzimanju i trajnom čuvanju publikacija s weba kao dijela hrvatske kulturne baštine. Arhivirani sadržaji mogu se pretraživati preko naslova, URL-a, ključnih riječi i predmetnih područja.

 

logo-dartDART – Europe E-theses – Portal koji objedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta.

 

 

downloadGoogle Scholar  – Nudi pretraživanje znanstvene literature iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata, sveučilišta i drugih akademskih organizacija.

 


OpenAIRE-Logo1OpenAIRE
– inicijativa Europske komisije za potporu otvorenoj znanosti u Europi. Cilj OpenAIRE-a je podržati otvoreni pristup kroz politku Europske komisije putem tehničke infrastrukture. OpenAIRE sadrži više od 520 repozitorija i časopisa u otvorenom pristupu te integrira više od 9 milijuna publikacija. Repozitorij Ekonomskog fakulteta u Osijeku sastavni je dio ovog repozitorija od 2022. godine.

 

 

 

coreCORE – Multidisciplinarni svjetski agregator koji nudi otvoreni pristup milijunima istraživačkih radova. Može biti koristan studentima, profesorima i svim ostalim korisnicima, te cjelokupnoj istraživačkoj zajednici.

 

 

 

projectgutenberg-LogoProject Gutenberg – Zbirka besplatno dostupnih elektroničkih knjiga.

 

 

repecREPEC – Research in Economic Papers – Zajednički projekt više od 100 volontera iz 44 zemlje kojima je cilj povećati dostupnost informacija iz područja ekonomije.

 

cropped-n36086731835_2310530_260350SSRN – Social Science Research Network – Baza sadrži preko 450 000 elektroničkih dokumenata u PDF formatu. Zastupljeni su znanstveni radovi iz područja financijske ekonomije, računovodstva, poduzetništva, ekonomskih istraživanja i menadžmenta. Danas je vlasnik Eselvier.

 

road-issn_0ROAD – Directory of Open Acces Scholarly Resource –  Baza podataka znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenome pristupu, čija je svrha omogućiti pristup cjelokupnoj besplatno dostupnoj znanstvenoj neomeđenoj građi na jednome mjestu, dati uvid u kvalitetu građe i znanstvenu produkciju u otvorenome pristupu te prikazati nove načine korištenja ISSN-a.

 

Institucijski repozitoriji:

dabar_logoDabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) je nova i važna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture koja ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da ostvare ozbiljnu i sustavnu brigu za svoju digitalnu imovinu – različite digitalne sadržaje i objekte koji su nastali kao rezultat djelovanja institucije i njezinih zaposlenika.

 

imagesNacionalni repozitorij završnih radova (ZIR) uspostavljen je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu radi trajne pohrane i javnog pristupa svim završnim radovima obranjenim u Republici Hrvatskoj. Nacionalni repozitorij objedinjuje sadržaj svih repozitorija završnih radova visokih učilišta – fakulteta, veleučilišta i visokih škola. ZIR je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i SRCA te nekoliko knjižnica visokih učilišta.

main_banner_left

E-LIS je tematski repozitorij uspostavljen 2003. godine. e-LIS je međunarodni digitalni repozitorij za knjižnične i informacijske znanosti (Library and Information Science – LIS) koji je ključan za poticanje otvorenog pristupa.