Izbornik

Knjižnica otvara čitaonicu

KNJIŽNICA OTVARA ČITAONICU ZA KORISNIKE
Radno vrijeme je od 9-13 sati

Molimo pridržavajte se objavljenih uputa:

1. OBVEZNA JE REZERVACIJA TERMINA TELEFONOM ILI MAILOM
2. OBVEZNA JE UPOTREBA DEZINFICIJENSA
3. KNJIŽNIČARI OBVEZNO MORAJU ZABILJEŽITI VRIJEME ULASKA I IZLASKA IZ ČITAONICE I KONTAKT PODATKE KORISNIKA
4. MOGU SE KORISTITI SAMO OZNAČENA MJESTA ZA RAD
5. PREPORUČENO JE NOŠENJE MASKE I RUKAVICA

UPUTE ZA KORIŠTENJE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19

EFOS na društvenim mrežama