Izbornik

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Kontakt

Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek

 

O katedri

Tko smo mi?

Katedra okuplja znanstveno-nastavne djelatnike  koji dijele razmišljanja o važnoj ulozi koju ekonomija ima ne samo u znanosti, veći i u životima svakog od nas, kao i našeg društva općenito.

 

Što radimo?

Naša je Katedra nositelj studija Ekonomije na preddiplomskoj i diplomskoj razini („Ekonomska politika i regionalni razvitak“) te poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje ekonomskim razvojem“.

S obzirom da su ekonomski kolegiji temelj ekonomskog fakulteta, sudjelujemo u izvođenju nastave na svim studijskim razinama i svim studijskim smjerovima. Aktivni smo znanstvenici što potvrđujemo našim sudjelovanjem u znanstvenim projektima, objavljivanjem znanstvenih radova u respektabilnim domaćim i međunarodnim časopisima, sudjelovanjem i razmjenom mišljenja na znanstvenim konferencijama, kongresima i drugim oblicima okupljanja znanstvenika. Popis naših radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji CROSBI potvrđuje navedeno.

Osim toga, aktivno sudjelujemo u razvojnim procesima našeg užeg i šireg okruženja. U tu svrhu nastojimo Fakultet pretvoriti u mjesto kritičkog promišljanja i pronalaženja inovativnih rješenja za suvremene društveno-ekonomske izazove. Tim povodom naša Katedra redovito organizira Znanstveni forum koji je popraćen aktualnim ekonomskim osvrtom, Europski EFOS tjedan te Susrete znanosti i gospodarstva. Druge naše aktivnosti navedene su u rubrici “Aktivnosti“.

 

Što su nam ciljevi?

  • sustavnim istraživanjima pridonijeti razvoju novih teorijskih i empirijskih znanja u području ekonomije, fokusirajući se pri tome ne samo na izučavanje već i pronalaženje rješenja za aktualne društveno-ekonomske izazove
  • prenijeti stečena znanja studentima, potičući pri tome njihovu znanstvenu radoznalost i sklonost ka istraživanju, logičko, kritičko, problemski-orijentirano i sistemski-utemeljeno rezoniranje o pojavama u ekonomiji i društvu, njihovu neovisnost, ali i odgovornost prema vlastitom radu i društvu općenito
  • doprinijeti razvoju Fakulteta te uže i šire gospodarske i društvene zajednice aktivno sudjelujući u kreiranju i realizaciji razvojnih procesa.

 

Što nas pokreće?

Odgovornost i želja da stvorimo ekonomski uspješnije, odgovornije, progresivnije i bolje društvo za svakog njegovog člana!