Izbornik

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Kontakt

Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek

 

Kolegiji

Članovi Katedre nositelji ili sunositelji su sljededećih kolegija na:

preddiplomskoj razini:

 • Mikroekonomika
 • Makroekonomija
 • Vođenje i ekonomski razvitak
 • Makrosustav Europske unije
 • Međunarodna ekonomija
 • Počela ekonomije
 • Agrarna ekonomija
 • Globalizacija i globalna ekonomija
 • Primijenjena ekonomska politika
 • Regionalna ekonomija

diplomskoj razini:

 • Mikroekonomska analiza i politika
 • Primijenjena mikroekonomija
 • Makroekonomska analiza i politika
 • Strategija konkurentnosti
 • Lokalni ekonomski razvitak
 • Industrijska ekonomika i politika
 • Regionalna politika i razvitak
 • Regionalna ekonomija
 • Ekonomske politike EU
 • Agrarna politika i ruralni razvitak
 • Razvojna ekonomija
 • Ekonomika javnog sektora
 • Urbana ekonomija

poslijediplomskoj specijalističkoj razini:

 • Ekonomika
 • Globalizacija i menadžment
 • Upravljanje regionalnim razvojem
 • Konkurentnost i rast
 • Gospodarstvo EU
 • Regionalna politika i razvitak
 • Ekonomska politika
 • Lokalni ekonomski razvitak
 • Agrarna politika i ruralni razvitak
 • Industrijska ekonomika i politika
 • Institucije i razvoj

doktoralnij razini:

 • Ekonomika za menadžere
 • Globalizacija i management
 • Međunarodna makroekonomija
 • Teorijske osnove poduzetništva