Izbornik

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Kontakt

Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek

 

Članovi

Katedra

Predsjednica Katedre:

Prof. dr. sc. Đula Borozan

Članovi Katedre:

Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić (zamjenica predsjednice Katedre)

Prof. dr. sc. Boris Crnković (dekan Fakulteta)

Doc. dr. sc. Dražen Ćućić

Izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar (prodekanica za suradnju s okruženjem, međunarodnu suradnju i projekte)

iIzv. prof. dr. sc. Anita Freimann

Izv. prof. dr. sc. Dražen Koški (pridružen član)

Napomena: izv. prof. dr. sc. D. Koški je predsjednik Katedre za financije i računovodstvo; međutim, s ozbirom da predaje važne kolegije Katedre, njezin je pridružen član.

Izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek (prodekan za financije i organizaciju poslovanja)

Juraj Rašić, mag. oec.

Sofija Turjak, mag. oec.

Ivana Unukić, mag. oec.