Izbornik

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Kontakt

Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek

 

Aktivnosti

Znanstvene aktivnosti

Znanstvene aktivnosti članova Katedre  reflektiraju se u objavljenim znanstvenim radovima, sudjelovanjem u znanstvenim projektima i  znanstvenim konferencijama. Popis znanstvenih radova, kao i popisi sudjelovanja u radovima znanstvenih konferencija i projekata  dostupni su na web stranici svakog  člana.

Potrebno je istaknuti kako su članovi Katedre od svih objavljenih znanstvenih radova svih članova Ekonomskog fakulteta u Osijeku objavili daleko najveći broj radova u najpopularnijoj i najprestižnijoj bazi podataka Current Contents Connect (Thomson Reuters) u prošloj 2017. godini. Time su doprinijeli međunarodnoj znanstvenoj afirmaciji Ekonomskog fakulteta u Osijeku i naše domovine.

 

Znanstveno-popularizacijske aktivnosti

U cilju popularizacije znanosti, ali i aktivnog uključivanja Katedre i Fakulteta u kritička promišljanja suvremenih društveno-ekonomskih izazova s kojima se suočava Hrvatska te pronalaženja rješenja za njih, Katedra i Fakultet od 2015. godine redovito organiziraju Znanstveni forum koji okuplja eminentne znanstvenike i stručnjake. Više o njemu dostupno je ovdje.

Također, od 2015. godine sudjeluju u organiziranju Europskog EFOS tjedna u okviru kojeg se održavaju brojne radionice, zanimljiva predavanja i paneli te natjecanja kojima je cilj popularizacija tema vezanih uz Europsku uniju i mogućnosti koje ista nudi mladima. Više o njemu dostupno je ovdje.

 

Stručne aktivnosti

Članovi Katedre aktivno sudjeluju također u provođenju niza aktivnosti kojima je cilj doprinijeti razvoju svoje uže i šire društvene i poslovne  zajednice. Riječ je o sudjelovanju članova Katedre u različitim gospodarskim forumima, panelima, radionicama, savjetovanjima, stručnim projektima i slično. Takvim sudjelovanjem članovi Katedre obogaćuju i svoja znanja i vještine.

 

Nastavne aktivnosti

Prenošenju stečenog znanja kroz znanstvena i stručna istraživanja i aktivnosti na naše studente članovi Katedre pridaju primarni značaj. Stoga kontinuirano usavršavaju svoje nastavne vještine  te nastoje u nastavnom procesu primijeniti najnovija odgovarajuća pedagoška, didaktička i metodološka saznanja, vodeći se pri tome i povratnim informacijama dobivenim od studenata. Osim toga, oni su ostvarili i brojna mentorstva završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova. Na stranici svakog člana Katedre nalazi se informacije o tim aktivnostima.

 

Moramo istaknuti kako su upravo naši članovi pokrenuli projekt dobrovoljnih studentskih stručnih praksi te kako svi u svom znanstvenom, nastavnom i stručnom djelovanju kontinuirano povezuju znanost, gospodarstvo i društvo općenito.

 

PLANOVI AKTIVNOSTI

Članovi Katedre redovito planiraju svoje aktivnosti za svaku akademsku godinu te po njezinom isteku zajednički analiziraju učinjeno. Programi nastavnog i stručnog usavršavanja članova Katedre dostupni su za 2017.2018.2019. godinu.