Izbornik

Katedra za kvantitativne metode i informatiku

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7

Programski alati

Na kolegijima koji se izvode na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija, nastavnici koriste različite programske alate kako bi studentima osim teorijskih pružili i praktična znanja. Koristeći programske alate na vježbama studenti rješavanju različite poslovne probleme: izrađuju web i mobilne aplikacije, izgrađuju prediktivne modele, optimiziraju poslovne procese, obrađuju i vizualiziraju podatke itd.

 

Popis alata i programskih jezika 

 

Tableau
 
kolegij: Upravljanje informacijskim resursimaPicture2

 • alat za vizualizaciju podataka i statističke analize
 • problem: prikazi klastera, analiza i vizualizacija poslovnih podataka
Astah community
kolegij: Oblikovanje i implementacija IS-a

 • alat za izradu UML dijagrama
 • problem: modeliranje raznih sustava UML dijagramima (sustav za odabir tema seminarskih radova, prodaju karata u kazalištu i sl.)

Screenshot_1

axure
kolegij: Oblikovanje i implementacija IS-au59

 • alat za izradu skica (Wireframe-ova) poslovnih sustava
MS Dynamics NAV
kolegij: Sustavi za upravljanje resursima poduzeća (ERP)

 • jedan od najpoznatijih ERP sustava. Kroz alat se unose razne poslovne promjene te prate poslovni procesi  poduzeća
 • problem: unos raznih poslovnih promjena i praćenje rezultata poslovanja
OpenProj
kolegij: Upravljanje projektima

 • vodeći alat za upravljanje projektima kao alternativa MS Projectu
 • problem: planiranje projekta, upravljanje resursima projekta, praćenje troškova i pregled izvještaja

Picture6

ARIS Architect & Designer
kolegij: Upravljanje poslovnim procesimaVježba 3 - EPC 1

 • alat za modeliranje, upravljanje i analizu poslovnih procesa,
 • na nastavi se koristi za izradu BPMN i EPC dijagrama

 

INNOV8
kolegij: Upravljanje poslovnim procesima

 • strateška igra razvijena od strane IBM-a za bolje razumijevanje poslovnih procesa
Statistica
 
kolegij: Sustavi poslovne inteligencije

 • alat za statističku, grafičku i analitičku obradu podataka uključuje i metode strojnog učenja kao što su neuronske mreže, stabla odlučivanja, asocijacijska pravila
 • problem: predviđPicture4anje cijene dionica, nekretnina, uragana,  potrošnje energenata, fluktuacije zaposlenih,  klasifikacija klijenta banke
IBM Watson Analytics
kolegij: Sustavi poslovne inteligencijePicture5

 • online alat za obradu i vizualizaciju podataka
 • problem: analiza potrošačke košarice
Visual Studio
kolegij: Razvoj poslovnih aplikacija

 • razvojni alat koji podržava razvoj MVC aplikacija, web formi, biblioteke klasa, Silverlight aplikacija, mobilnih i drugih vrsta aplikacija u programskim jezicima C# ili Visual Basic
 • problemi: izrada aplikacije za evidenciju članova udruga, obračun plaća, evidenciju seminara, organizaciju  konferencija, evidenciju volonterskog rada itd.Picture12
Google Analytics
kolegij: Digitalno gospodarstvo

 • alat koji služi za praćenje uspješnost web stranice, trgovine, bloga i  generira detaljne  statistike o posjećenosti web stranice, izvorima prometa itd.
 • problem: analiza web stranice – Tko posjećuje našu web stranicu? Koji se sadržaji čitaju na našoj stranici? Koji je profil posjetitelja web stranice?Picture13
WordPress
kolegij: InformatikaPicture14

 • CMS alat za upravljanje sadržajem
 • problem: izrada web stranica za udruge, poduzeća itd.
Arena Simulation
kolegij: Poslovne simulacije

 • alat za izradu simulacijskih modela na nastavi se koristi za izradu simulacija različitih poslovnih procesa
 • problem: simulacijski modeli poslovnih procesa – službe za korisnike, redovi čekanja u banci, samoposluzi, pošti, zračnim lukama,, simulacije proizvodnih procesa itd.

Picture15

Risk Solver
kolegij: Poslovne simulacijePicture16

 • alat za izradu optimizacijskih modela te omogućava i simulacije rizika koje uključuju slučajne varijable (Monte Carlo simulacije)
 • problem: određivanja najkraćeg puta, maksimizacija profita, broj potrebnih djelatnika
MySQL
kolegij: Baze podataka

 • izrada baza podataka uz pomoć MySQL-a

Picture9

Algoritmi
HTML, PHP, 
JavaScript, C
 
kolegiji: Elektroničko i mobilno poslovanje

              Razvoj distribuiranih i web aplikacijaPicture8

Picture7

XML, RDF
Piktochart
kolegij: Menadžment znanja

 •   različiti web alati i tehnike za pretraživanje, bilježenje i prikaz znanja 

Picture1

 

IBM SPSS Statistics
kolegiji: Statistička analiza, Statistička analiza poslovnih podataka, Statističke metode u istraživanju tržišta

 • SPSS korisnicima osigurava jednostavno i brzo izračunavanje statističkih pokazatelja. Statistička analiza podataka uz SPSS postaje prvom pretpostavkom istraživačkog rada koja vodi tumačenju izračunatih pokazatelja i izgradnji istraživačkih izvješća.