Izbornik

Katedra za kvantitativne metode i informatiku

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7

O Katedri

Tko smo?

Katedra za kvantitativne metode i informatiku povezuje nastavnike i kolegije koji se bave kvantitativnim metodama, poput Matematike, Statistike i srodnih primjenskih područja, s informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Katedra nastoji odgovoriti suvremenim izazovima kao što su podatkovna znanost, poslovna analitika, ali i njihovo integriranje u upravljanju informacijskim sustavima i resursima poslovnih subjekata.

Katedra je pokrenula studij Poslovna informatika na preddiplomskoj i diplomskoj razini koji se izvodi od 2015/16. akademske godine i priprema studente za rad u IT sektoru, kao i na poslovima upravljanja informacijskim sustavima u svim djelatnostima.

Ciljevi katedre

  • Poučavati kvantitativne metode i metode uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na razini izvrsnosti pružajući studentima znanja o temeljnim i naprednim metodama za obradu podataka i informacija i njihovu pretvorbu u znanje.
  • Kroz znanstvena istraživanja doprinijeti razvoju novih metoda, kao i primjeni postojećih kvantitativnih metoda i informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju i drugim aspektima društva

Studiji na kojima smo zastupljeni

Članovi katedre izvode kolegije na svim razinama studija. Na preddiplomskom studiju kroz temeljne metodološke kolegije: Matematiku, Statistiku, Informatiku i Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje koji su obvezni za sve studente. Na smjeru Poslovna informatika, od druge godine preddiplomskog studija kao i na diplomskom studiju, članovi Katedre nositelji su glavnine predmeta iz područja primjene i razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kao što su predmeti: Baze podataka i poslovni procesi, Oblikovanje i implementacija IS-a, Razvoj poslovnih aplikacija, Elektroničko poslovanje na preddiplomskom, a na diplomskom studiju na kolegijima Menadžment znanja, Poslovne simulacije, Sustavi za upravljanje resursima poduzeća, Razvoj distribuiranih i web aplikacija, Upravljanje odnosima s potrošačima, Operacijski menadžment, Algoritmi i strukture podataka, Upravljanje projektima,Sustavi poslovne inteligencije, Rudarenje podataka, Upravljanje poslovnim procesima, ICT u bankarstvu, Statistička analiza poslovnih podataka i drugima.

Osim toga, članovi katedre nositelji su i kolegija na poslijediplomskim specijalističkim studijima, doktorskim studijima, kao i na stručnim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku i nekih drugih sastavnica Sveučilišta u Osijeku.

Vodimo razne aktivnosti na Fakultetu i šire u koje uključujemo i naše studente. Neke od naših aktivnosti su znanstvene konferencije u čijim smo organizacijskim i programskim odborima (International Conference on Operational Research KOI, Business Logistics and Management, Interdisciplinary Management Research,…), popularizacijski simpozij Kreativna riznica, grupa EFOCode, i drugi.