Izbornik

Katedra za kvantitativne metode i informatiku

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7

Kolegiji katedre

Članovi Katedre nositelji su kolegija koji se izvode na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija.

Preddiplomska razina

Diplomska razina

 

 

Poslijediplomski specijalistički studiji

Doktoralni studij: