Izbornik

prof. dr. sc. Jasna Horvat

Kontakt info

  • Kabinet: 109
  • Telefon: 031 224 400
  • Email: jasna@efos.hr

Termini konzultacija

  • Utorak 16:30 - 17:30
  • Srijeda 10:00 - 11:00

Popis radova

Status zaposlenika

  • Djelatnik u radnom odnosu

Znanstveno-nastavno zvanje

  • Redoviti profesor u trajnom zvanju

Životopis

Jasna_Horvat_životopis

Osobne informacije

Prezime i ime: prof. dr. sc. Jasna Horvat

Adresa: Trg Ljudevita Gaja 7, Ekonomski fakultet u Osijeku

Telefon: 031 224 400

Mobitel:

Email: jasna@efos.hr

IM:

Spol: Žensko | Datum rođenja: 27/12/1966 | Državljanstvo: Hrvatsko

Radno mjesto - zvanje

Redoviti profesor

Radno iskustvo

Redoviti profesor u trajnom zvanju | 1. siječnja 1990. - ...

Ekonomski fakultet u Osijeku - redoviti profesor u trajnom zvanju. Područje rada: nastavna i znanstvena djelatnost iz područja kvantitativne ekonomije i statistike te znanstvena djelatnost iz područja kulturologije i humanističkih znanosti.
Obrazovanje, Osposobljavanje, Usavršavanje

Redoviti profesor u trajnom zvanju | 2007. - 2012.

Doktorat znanosti | ... - 1997.

Doktorirala 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Poslijediplomski specijalistički studij | ... - 1992.

Magistrirala 1992. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Diplomski studij | ... - 1989.

Diplomirala 1989. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.
Osobne vještine

Materinski jezik: Hrvatski

Ostali jezici: Engleski

Razumjevanje: Slušanje: - | Čitanje: -

Govor: Govorna interakcija: - | Govorna produkcija: -

Pisanje: -

Ostali jezici: Njemački

Razumjevanje: Slušanje: - | Čitanje: -

Govor: Govorna interakcija: - | Govorna produkcija: -

Pisanje: -

Ostali jezici: Slovenski

Razumjevanje: Slušanje: - | Čitanje: -

Govor: Govorna interakcija: - | Govorna produkcija: -

Pisanje: -

Organizacijske / rukovoditeljske vještine:
- voditeljica projekta mladog znanstvenika Kvaliteta mjernih instrumenata (010007) (1998-1999) - voditeljica projekta Razvoj mjernih instrumenata za kvantitativna mjerenja u ekonomiji (0010016) (2003-2006) - voditeljica projekta Statistički mjerni instrumenti:konstrukcija i prilagodba poduzetničkoj ekonomiji (010-0101195-1035) (2006-2011) - voditeljica dvogodišnjeg bilateralnog projekta (Hrvatska – Slovenija) Razvoj mjernih instrumenata kao podrška istraživanju marketinških procesa poduzeća I njihovih održivih konkurentskih prednosti (2007-2008)

Računalne vještine:
Rad u programima za računala: QML, SPSS, SAS, STATISTICA, AUTOCATI, osposobljena za vođenje CATI centra.

Ostale vještine:
SOCIJALNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE - U okviru projekta mladog znanstvenika, 1998. godine izgradila je i vodila CATI centar u Osijeku. Centar se bavio razvojem mjernih instrumenata, istraživanjem tržišta, ispitivanjem javnog mnijenja i statističkim analizama. Radio je i nakon završetka financiranja projekta. Bavi se književnim radom te aktivno sudjeluje na književnim susretima. Objavljuje znanstvene radove i iz polja humanističkih znanosti. UMJETNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE - Voditeljica odjela za kulturalna istraživanja Matice Hrvatske, ogranak Osijek, 2003.-2007. Autorici književnih tekstova: Izgubljena vila, 2002, Matica Hrvatska Osijek, Osijek Alemperkina kazivanja, 2005, Naklada Ljevak, Zagreb Pismo u pismu, 2008, Naklada Ljevak, Zagreb (u suautorstvu s Irenom Vrkljan) Az, 2009, Naklada Ljevak, Zagreb (nagrađen nagradom HAZU-a za 2010. godinu) Bizarij, 2009, Naklada Ljevak, Zagreb Krijesnici, 2009, Algoritam, Zagreb Auron, 2011. Naklada Ljevak, Zagreb Vilikon, 2012. Naklada Ljevak, Zagreb Alikvot, 2014, Algoritam, Zagreb Antiatlas, 2014, Naklada Ljevak, Zagreb OSTALE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE - književno stvaralaštvo, slikarstvo

Vozačka dozvola: B

Dodatne informacije:

Službena stranica Jasna Horvat: http://www.jasnahorvat.com/
Wikipedija: Jasna Horvat (hrvatska verzija): https://hr.wikipedia.org/wiki/Jasna_Horvat
Wikipedija: Jasna Horvat (engleska verzija): https://en.wikipedia.org/wiki/Jasna_Horvat
USAVRŠAVANJE - 1992. Brusseles, izobrazba uporabe baza podataka Europske zajednice (Eurobases) u okviru TEMPUS projekta Centar za europske studije 1994. gost predavač na studijskom boravku u ZUMA centru - Zentrum fuer Umfragen, Methodology und Analysen, Mannheim 1995. studijski boravak na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani 1996. gost predavač na studijskom boravku u ZUMA zentru - Zentrum fuer Umfragen, Methodology und Analysen, Mannheim 1996. godine, Danska, Jedinstvena valuta u Europskoj monetarnoj uniji 1997. DAAD stipendija i studijski boravak na Fachhochschule u Mannheimu 1998. DAAD stipendija i studijski boravak na Fachhochschule u Mannheimu 2000. studijski boravak na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani 2002. studijski boravak na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani Područje: "mjerni instrumenti, CADAC istraživanja, multivariatna statistička analiza, kulturna i kreativna industrija"
Dobitnica nagrade HAZU za 2010. godinu i dobitnica Pečata grada Osijeka za 2011. godinu. Obje nagrade primila je za književna ostvarenja.

Prilozi: