Izbornik

prof. dr. sc. Jasna Horvat

Kontakt info

  • Kabinet: 109
  • Telefon: 031 224 400
  • Email: jasna@efos.hr

Termini konzultacija

  • Utorak 16:30 - 17:30
  • Srijeda 10:00 - 11:00

Popis radova

Status zaposlenika

  • Djelatnik u radnom odnosu

Znanstveno-nastavno zvanje

  • Redoviti profesor u trajnom zvanju

Ostali radovi

1. Marijanović, Stanislav; Horvat, Jasna Stjepan Damjanović u zlatoreznom kodu Bašćanske ploče i razotkrivanju ljepote hrvatskoglagoljske baštinjene kulture // Meandrima hrvatskoga glagoljaštva, Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. / Kuštović, Tanja ; Žagar, Mateo (ur.) Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2017. str. 339-361

2. Horvat, Jasna; Mijoč, Josipa; Kalazić. Zorisla Digital CCI Exchange: Paradigm, Concept and Construction // European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship & Economic Policy / Zenzerović, Robert ; Černe, Ksenija ; Rabar, Danijela (ur.) Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 2016. str. 381-394

3. Mijo Lončarić, Željko Jozić, Jasna Horvat, Štefica Hanzir, Božica Jakolić et informator Bukovinski, Danie Rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice, 2015. (filologija).

4. Mijoč, Josipa; Horvat, Jasna Kriminalno dobar izvještaj, 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, izvješće).

5. Horvat, Jasna; Topić, Domagoj; Mijoč, Josipa; Katavić-Čaušić, Sanda AZ – Croatian Glagolitic Murals, 2015. (podatak o recenziji nije dostupan, audio/video zapis).

6. Kos-Lajtman, Andrijana; Buljubašić, Ivana; Horvat, Jasna Leksikografske aktivnosti Ivane Brlic-Mazuranic // Kurikul ranog učenja hrvatskog / materinskog jezika / Bežen, Ante ; Majhut, Berislav (ur.). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Europski centar za napredna i sustavna istraživanja, 2013. str. 59-74

7. Horvat, Jasna; Tomašević, Nives Uvodna razmatranja o Bibliji i postmodernističkim postupcima u književnosti // Sanjari i znanstvenici, Zbornik u čast 70-godišnjice rođenja Branke Brlenić-Vujić / Marica Liović (ur.).
Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakulet u Osijeku, 2012. str. 241-254

8. Horvat, Jasna Questionnaire, 2011. (podatak o recenziji nije dostupan, enciklopedijska natuknica).

9. Hranjec, Stjepan; Kos-Lajtman, Andrijana; Horvat, Jasna Učenička recepcija mitološke geneze likova Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić // Društvo i jezik – višejezičnost i višekulturalnost / Bežen, Ante ; Pavličević-Franić, Dunja (ur.). Zagreb: Učiteljski fakultet ; ECNSI – Europski centar za sustavna i napredna istraživanja, Zagreb, 2010. str. 100-114

10. Horvat, Jasna; Marijanović, Goran; Forjan, Josipa DECISION MAKING AUTONOMY IN THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES – A Comparative Study of Student’ s Opinion // Economic Integration Prospects and Dilemas, Research monograph / Kumar, Andrej ; Kandžija, Vinko (ur.). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Economics ; University of Rijeka, Faculty of Economics, CEDIMES, 2007. str. 305-318

11. Orešković, Biserka; Horvat, Jasna Istraživanje sklonosti na kupnju domaćih kozmetičkih proizvoda // VIII Skup Hrvatskog Društva Kozmetičkog Kemičara – Ukorak s rastućom europskom kvalitetom Zadar, Hrvatska, 2005. (predavanje, sažetak, stručni)

12. Leko-Šimić, Mirna; Horvat, Jasna Tržišna orijentacija i izvozne performanse hrvatskih izvoznika // Marketinške paradigme za 21. stoljeće / Kesić, Tanja ; Ozretić Došen, Đurđana (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet-Zagreb, 2005. str. 55-71 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, stručni)

13. Horvat, Jasna; Orešković, Biserka Istraživanje o sklonostima na kupnju domaćih kozmetičkih proizvida // Ukorak s rastućom europskom kvalitetom Zadar, Hrvatska, 2005. str. 3-4 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, stručni)

14. Horvat, Jasna; Verner, Jelena Determinants of customer-perceived service quality as a major role for economic development // Knowledge and regional economic development Barcelona, Španjolska, 2005. (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

15. Karić, Marijan; Horvat, Jasna Financial Information Treating in Croatian Small Entrepreneurial Firms // An Enterprise Odyysey: Building Competitive Advantage / Galetić, Lovorka (ur.). Zagreb: University of Zagreb ; Graduate School of Economics&Business, 2004. str. 72-74 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, ostalo)

16. Horvat, Jasna; Mikrut, Martina; Kulašin, Džemal Measuring Computer Attitudes as One Dimension of Life Quality // 3rd Research/expert Conference with International Participation Zenica, Bosna i Hercegovina, 2003. str. 71-77 (poster, sažetak, znanstveni)

17. Horvat, Jasna; Marijanović, Goran Transitional impacts and the EU enlargment complexity // Transitional impacts and the EU enlargment complexity / Kumar, Andrej ; Kandžija, Vinko (ur.). Ljubljana: Faculty of Economics, Ljubljana, 2002. str. 159-166

18. Horvat, Jasna The Global Urban Oservatory, Databases, 2001 ; Monitoring the Implementation of the Habitat Agenda, 2001. (podatak o recenziji nije dostupan, baza podataka).

19. Matić, Borivoj; Horvat, Jasna Gueltigkeit statischer messungen (Validity) // Beitraege zur Diskussion ueber die wirtschaftliche Entwicklung der Republik Kroatien und der Bundesrepublik Deutschland / Karpati, Tibor (ur.). Osijek, Hrvatska: Ekonomski fakultet Osijek, Hochschule fuer Gestaltung, 1998. str. 175-196

20. Pavlinić, Silva; Horvat, Jasna; Šarlija, Nataša Koncipiranje anketnog upitnika za istraživanje korisnika narodnih knjižnica // Narodne knjižnice : izazov promjena / Šegota-Novak, Marija ; Turčin, Vesna (ur.). Rijeka: Gradska biblioteka Rijeka ; Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1997. str. 107-108 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, ostalo)

21. Frieze, H. Irene; Ferligoj, Anuška; Hlebec, Valentina; Horvat, Jasna; Šarlija, Nataša Gender-role attitudes, achievement motivation and power motivation in Slovenia and Croatia, 1996. (podatak o recenziji nije dostupan, rad izložen na međunarodnoj konferenciji).

22. Frieze, H. Irene; Ferligoj, Anuška; Miluska, Jolanta; Zdaniuk, Bozena; Jarosova, Eva; Pauknerova, Daniela; Šarlija, Nataša; Horvat, Jasna Male and female attitudes about work in the transition from socialism in Europe, 1996. (podatak o recenziji nije dostupan, rad izložen na međunarodnoj konferenciji).