Izbornik

prof. dr. sc. Jasna Horvat

Kontakt info

  • Kabinet: 109
  • Telefon: 031 224 400
  • Email: jasna@efos.hr

Termini konzultacija

  • Utorak 16:30 - 17:30
  • Srijeda 10:00 - 11:00

Popis radova

Status zaposlenika

  • Djelatnik u radnom odnosu

Znanstveno-nastavno zvanje

  • Redoviti profesor u trajnom zvanju

Ocjenski radovi

1. Milinković, Krešimir
Upravljanje ekonomskim resursima višedisciplinarnog projekta popularizacije znanosti 2018., diplomski rad, diplomski, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

2. Ljevak, Petra Poslovne strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža 2017., doktorska disertacija, Odjel za informacijske znanosti, Zadar

3. Šercer, Mario Poslovno odlučivanje temeljeno na poznavanju informacija iz mrežnog sučelja 2016., doktorska disertacija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

4. Ivanković, Darija Karakteristike mlađih dobnih skupina kao potencijalnih korisnika usluga cjeloživotnog učenja 2012., magistarski rad, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

5. Džaić, Iris Uzorci 2012., diplomski rad, preddiplomski, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek

6. Kvesić, Davor Analiza odnosa BDP-a i nezaposlenosti u Hrvatskoj od 2000. – 2011. primjenom jednostavne linearne korelacije 2012., diplomski rad, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek

7. Nedović Čabarkapa, Mirjana Konkurentnost marki proizvoda prehrambene industrije 2012., doktorska disertacija, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek

8. Mikrut Martina Upravljanje brandom u visokom obrazovanju 2010., magistarski rad, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek

9. Bošnjak, Božana Mjerenje kvalitete usluge osiguravajućeg društva SERVQUAL metodom 2010., magistarski rad, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

10. Kalazić, Zorislav Pozicioniranje prehrambenog proizvoda segmentiranjem tržišta i prioritiziranjem tržišnih segmenata 2009., magistarski rad, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

11. Vanek, Viktor Utvrđivanje mreže distributera putem eksploratorne statističke analize 2009., magistarski rad, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

12. Franjić, Ivana Statistički pojmovi Europske unije 2008., diplomski rad, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

13. Nedović, Mirjana Mjerenje snage robne marke u prehrambenoj industriji 2007., magistarski rad, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

14. Dimovska, Nataša Pokretanje poduzetničkog pothvata osnivanjem CADAC poduzeća 2005., magistarski rad, Ekonomski Fakultet u Osijeku, Osijek

15. Hristovska, Ljubica Mjerenje kvalitete usluga u hotelskoj industriji primjenom SERVQUAL modela 2005., magistarski rad, Ekonomski Fakultet u Osijeku, Osijek

16. Cibreva, Aleksandra Segmentiranje tržišta s pomoću cluster analize 2005., magistarski rad, Ekonomski Fakultet u Osijeku, Osijek

17. Verner, Jelena Poduzetnička inicijativa poboljšanja primarne zdravstvene zaštite 2005., magistarski rad, Ekonomski fakultet, Osijek

18. Orešković, Biserka Transformacija napuštene proizvodnje u poduzetnički pothvat 2004., magistarski rad, Ekonomski Fakultet u Osijeku, Osijek

19. Kulašin, Džemal Prilog razvoju metoda mjerenja zadovoljstva usluge srednje škole prema ISO 9000:2000 2004., magistarski rad, Mašinski fakultet u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina

20. Horvat, Jasna Moguće pogreške pri donošenju odluka temeljenih na anketnim istraživanjima 1997., doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Osijek

21. Horvat, Jasna Toksični učinak natrij-pentaklorfenolata na stanice luka (Allium ascalonicum auct.) 1997., diplomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb