Izbornik

prof. dr. sc. Jasna Horvat

Kontakt info

  • Kabinet: 109
  • Telefon: 031 224 400
  • Email: jasna@efos.hr

Termini konzultacija

  • Utorak 16:30 - 17:30
  • Srijeda 10:00 - 11:00

Popis radova

Status zaposlenika

  • Djelatnik u radnom odnosu

Znanstveno-nastavno zvanje

  • Redoviti profesor u trajnom zvanju

KR 2016

AZ – HRVATSKI GLAGOLJIČKI MURALI
Vrsta događaja: Videoprojekcija
Izlagači: Jasna Horvat, Josipa Mijoč, Domagoj Topić, Sanda Katavić Čaušić
Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku, Fotoart, Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kretivnoj industriji – Andizet
Opis događaja: Glagoljica i glagoljaška tradicija hrvatski su kulturni fenomen, jedinstven po svojim lingvističkim, grafijskim, etnološkim, antropološkim, ali i semiotičkim odlikama. U Republici Hrvatskoj 2014. godine glagoljica je odlukom Ministarstva kulture uvrštena na listu nematerijalnih kulturnih dobara RH. Oblikovanjem murala glagoljica je približena digitalnom dobu. Autorica idejnog dizajna murala Jasna Horvat uz murale napisala je i roman AZ koji je izravni poticaj za dalje proučavanje kulturne baštine. Zidovi Fakulteta oslikani glagoljicom postali su platno za ispisivanje poruka na starom hrvatskom pismu glagoljici i uz Zagrebačku katedralu najveći je zatvoreni prostor neke institucije koja sadržava glagoljicu. Pozornost auditorija tako je usmjerena na filozofiju i simboliku hrvatskoga tradicijskog pisma. Primjer je to kako se glagoljicom može komunicirati (u prostoru) te potvrda da se glagoljica uspješno može implementirati i u struke koje nisu jezikoslovne. Murali Fakulteta primjer su kako zagubljeni dijelovi hrvatskog identiteta izgrađuju nove kulturne i kreativne proizvode.

ROMAN VILIJUN JASNE HORVAT
Vrsta događaja: Promocija knjige
Izlagači: Jasna Horvat, Dubravka Oraić Tolić, Nives Tomašević, Vladimir Cini
Opis događaja: Predstavljanje Vilijuna održat će se 22. travnja u 19 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Ovu knjigu igračku predstavit će dekan Ekonomskog fakulteta Vladimir Cini, akademkinja Dubravka Oraić-Tolić, urednica Nives Tomašević i autorica Jasna Horvat. Uglazbljenu poemu vile Oblakinje za vas će pjevati skladateljica Tamara Šarlija, a dramske će dionice čitati glumac Stipe Gugić. Večernje uprizorenje događat će se u Auli glagoljice koja će za ovu prigodu biti dio neba ukrašenog oblacima. Roman Vilijun svojevrsna je permutacija već postojećega romana Vilikon. Glavni su likovi isti – Marko Polo i Kublaj-kan, a identičan je i okvir priče ustrojen po magičnome kvadratu broja 12. Međutim, roman Vilijun u svojim leksikonskim dionicama oživotvoruje postaje na Putu svile te je na taj način kulturna iskaznica Hrvatske, ali i brojnih zemalja i postaja na Putu svile.Uživljavanjem u duh Marka Pola, prvoga globalnog putnika i drevnoga istraživača, čitatelj je pozvan na
interaktivno korištenje ove knjige igračke i njezino iščitavanje u mnogim smjerovima i na mnoge načine. Interaktivnost teksta pojačana je mogućnošću čitanja uporabom pametnih naprava kojima čitatelj ključne točke Markova putovanja pronalazi uz pomoć QR kodova interpoliranih u knjigu i njima se upućuje na internetske stranice. Tako se putnički i misaoni nomadizam proširuje i na mrežni nomadizam otvoren svakomu onomu tko bi želio upoznati postaje na Putu svile u njihovu obliku kakav su imale u 13. stoljeću kada ih je posjećivao Marko Polo.
Vilijun je namijenjen svima koji su skloni putovanjima i upoznavanju samoga sebe očima drugoga. Interaktivnost ovoga teksta poziv je na papirnato i mrežno putovanje postajama Puta svile te na vlastitu izgradnju interaktivnoga itinerarija Marka Pola. Roman je to u kojemu smo svi mi prvi put u drevnoj Kini. Živeći ulogu Marka Pola, postajemo nomadi, pripovjedači i istraživači dalekih predjela, kultura i običaja.