Izbornik

prof. dr. sc. Jasna Horvat

Kontakt info

  • Kabinet: 109
  • Telefon: 031 224 400
  • Email: jasna@efos.hr

Termini konzultacija

  • Utorak 16:30 - 17:30
  • Srijeda 10:00 - 11:00

Popis radova

Status zaposlenika

  • Djelatnik u radnom odnosu

Znanstveno-nastavno zvanje

  • Redoviti profesor u trajnom zvanju

KR 2015

GENEZA JEDNOG ALKARA
Vrsta događaja: Predstavljanje fonta
Izlagač: prof. dr. sc. Jasna Horvat
Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku
Opis događaja: Glagoljičko pismo razmatra se kao simboličko pismo koje u svom znakovnom izričaju nudi brojne mogućnosti vizualne interpretacije. Pojašnjava se nastanak alkara – dizajniranog znakovlja prilagođenog za široku uporabu. Alkar je o autorsko viđenje uglate glagoljice koju je uobličio dvojac – Jasmin Mišković i Jasna Horvat. Ujedno se opisuje i jedinstvena promidžba ovoga znakovlja koje je svoje zaživljavanje u prototipskoj inačici doživjelo oslikavanjem u Auli glagoljice na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Pojašnjavaju se i ostale inačice alkara dostupne za širu uporabu, posebice ona u kojoj je alkar prilagođen računalnoj uporabi i dostupan posredovanjem mrežnih stranica (mrežne stranice EFOS-a i Instituta za znanstvena i umjetnička istraživanja — Andizet). Geneza znakovlja alkar ilustrira korake koji su doveli do dizajna ovoga znakovlja – od promišljanja i izgradnje svakoga znaka preko njihova oblikovanja u cjelovit dizajnerski proizvod do izbora imena, strategije promidžbe i buduće uporabe. Autori znakovlje alkar promišljaju kao jedan od proizvoda kulturne i kreativne industrije koji predstavlja kreativni resurs srodan drugim kulturnim/kreativnim proizvodima iz sektora kulturne i kreativne industrije. Na taj način autori povezuju različite discipline koje u novoformirajućem sektoru kreativne i kutlurne industrije agregiraju baštinske sadržaje te ih iz kltrunog resursa pretvaraju u resurs novostvorenih vrijednosti.
Suradnici na događaju: Jasmin Mišković
Cilj predavanja: Upoznavanje s vizualnim mogućnostima glagoljičkih znakova i alkarom – jednim od mogućih dizajnerskih interpetacija glagoljičkog znakova.

SOCIJALNE MREŽE I NAKLADNIŠTVO
Vrsta događaja: Predavanje
Izlagač: prof. dr. sc. Jasna Horvat; Petra Ljevak
Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku; Naklada Ljevak
Opis događaja: Digitalne društvene mreže(DDM) komunikacijski su kanal i važan medij novog doba, sociološki, kulturni i poslovni fenomen. Upoznat će se odlike DDM na temelju terenskog i on-line obuhvata podataka trenutačnih i potencijalnih korisnika Facebook stranice nakladničkog poduzeća.

ANTIATLAS JASNE HORVAT
Vrsta događaja: Predstavljanje knjige, Naklada Ljevak, Andizet
Izlagač: prof. dr. sc. Jasna Horvat
Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku
Opis događaja: Može li se putovanjem ostvariti potreba za upoznavanjem prostora i kultura? Nosimo li na putovanja ono što je doista potrebno i jesmo li na putovanjima drukčiji no inače? Kako se pokrećemo, koga upoznajemo i što
pamtimo? Pitanja su to na koja čitatelj može dobiti odgovor u Antiatlasu Jasne Horvat nastalom u Osijeku nakon autoričinih povrataka s najrazličitijih odredišta. Antiatlas donosi razmišljanja o ljudskoj pismenosti, o odlikama hebrejskog i majanskog pisma, Lullovoj Ars magni i hrvatskoj glagoljici, uspoređuje življenja po tradicijskom kanonu i po odlikama novoga doba. Antiatlas je knjiga i o suputnicima – važnom i vrijednom „začinu“ odjeljivanja iz kolotečine i svakodnevice, u njemu su portretirani važni kulturni predstavnici proputovanih destinacija, turistički vodiči, slučajni prolaznici, ali i autoričini bliski prijatelji.