Izbornik

prof. dr. sc. Jasna Horvat

Kontakt info

  • Kabinet: 109
  • Telefon: 031 224 400
  • Email: jasna@efos.hr

Termini konzultacija

  • Utorak 16:30 - 17:30
  • Srijeda 10:00 - 11:00

Popis radova

Status zaposlenika

  • Djelatnik u radnom odnosu

Znanstveno-nastavno zvanje

  • Redoviti profesor u trajnom zvanju

AZ

AZ

Autori: Horvat, Jasna
Vrsta, podvrsta i kategorija knjige: Autorske knjige, roman leksikon, ostalo
Izdavač: Naklada Ljevak
Grad: Zagreb
Godina: 2009
Stranica: 247
ISBN: 978-953-303-069-2
Ključne riječi: Glagoljica ; Konstantin Filozof ; sveti Ćiril ; numeričke vrijednosti glagoljičkih znakova/slova (Glagolitics ; the Constantine the Philosopher ; Saint Cyril ; numeric values of Glagolitic letters)
Sažetak: Az je znanstveno-istraživačka monografija koja se bavi studijom nastanka glagoljskoga pisma i njegava simobličko-filozofijskog ustroja. Monografija je razdijeljena u dvije cjeline gdje je u prvoj izložen životopis sv. Ćirila Konstantina (tvorca glagoljskoga pisma), njegovih suvremenika i prvih korisnika/kritičara glagoljskoga pisma. Prva cjelina razdijeljena je u dodatna četiri poglavlja (Jedinice, Desetice, Stotice, Tisućice) čime je ponuđeno otčitavanje glagoljice u numeričkome kodu. Drugi dio monografije Az koncipiran je kao Slovarij u kojemu je detaljno razložen svaki glagoljski znak – kako u svojoj genezi i srodnosti sa pismima koja mu prethode (hebrejski i grčki) tako i u pojedinačnim filozofijsko-simboličkim odlikama. Cijela je monografija ilustrirana znakovima protoglagoljice te su ponuđena čitanja znakova i na standardnom hrvatskom jeziku. Az je preveden i na engleski jezik (2016, Naklada Ljevak) te je objavljen kao e- knjiga dostupna na platformi tookbook. Znanstveni novum ove monografije ogleda su u čitanju glagoljice po numeričkome kodu te u simboličko-filozofijskom tumačenju svakog pojedinog glagoljskoga znaka i svih znakova promatranih u njihovu cjelovitu suznačju. Az je ujedno i roman leksikon, ali i dodatna literatura studentima koji pohađaju kolegije Filozofskog fakulteta u Osijeku (kolegij: Filozofsko-simbolički ustroj glagoljskoga pisma). Roman Az predmetom je znanstvenih studija i rasprava (Kos-Lajtman, Andrijana: Poetka oblika, Naklada Ljevak, 2016., Roman u čast Sv. Konstantinu-Ćirilu i njegovu pismu (Lukić, Milica: Jasna Horvat, Az, Biblioteka Otvorena knjiga, Naklada Ljevak, Zagreb 2009). U: Lingua Montenegrina (časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja), 5/2010, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević”, Cetinje (Crna Gora) 2010, str. 711-713 ; ISSN 1800- 7007, prikaz ; Lukić, Milica: U povodu nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za književnost. Jezikom o pismu u književnom tekstu (ili obratno) – Jasna Horvat, Az, Naklada Ljevak, Zagreb, 2009. Jezik 3(2011). str. 117-120.). Az je dobnitnik nagrade HAZU za književnost 2010 godine koja je dodijena 2011. godine. U Rješenju Ministarstva kulture kojim se glagoljica proglašava nematerijalnom kulturnom baštinom navodi se jednim od poticaja za dodjeljivanje ovoga Rješenja (https://www.stin.hr/multimedia/dokumenti/glago ljica-rjesenje.pdf).
Izvorni jezik: Hrvatski