Izbornik

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravila za izvedbu poslijediplomskog sveučilišnog studija Management

U skladu s člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.) Uprava Ekonomskog fakulteta u Osijeku upućuje na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt prijedloga Pravila za izvedbu poslijediplomskog sveučilišnog studija Management.

Javno savjetovanje započinje 6. srpnja 2022. godine i traje do 9. rujna 2022. godine.

Prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt prijedloga Pravila za izvedbu poslijediplomskog sveučilišnog studija Management dostavljaju se putem elektroničke pošte na e-mail adresu uprava@efos.hr.

DEKAN
Prof. dr. sc. Boris Crnković

Dokumenti:

1. Javno savjetovanje Pravila PDS Management

2. Nacrt Prijedloga Pravila za izvedbu PDS Management

3. Obrasci Pravila PDS Management

EFOS na društvenim mrežama