Izbornik

Brošura i Javni poziv za upis polaznika na programe cjeloživotnog učenja

Javni poziv za upis polaznika na programe cjeloživotnog učenja iz područja upravljanja ljudskim potencijalima:

Brošura programa cjeloživotnog učenja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

EFOS na društvenim mrežama