Izbornik

Javna objava doktorskog rada prije obrane Dominika Paparića, mag. oec.

Dominik Paparić – Strateško upravljanje u funkciji održivog razvoja destinacije

EFOS na društvenim mrežama