Izbornik

Istraživanje “Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place”

Centar za nestalu i zlostavljanju djecu u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti provodi nacionalno istraživanje kojim se želi ispitati rizična ponašanja korisnika računala.

Istraživanje se provodi u sklopu projekta sufinanciranog od strane Europske Unije “Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place”, Agreement Number: INEA/CEF/ICT/A2015/1153209, a glavni cilj istraživanja je definirati norme rizičnog ponašanja računalnih korisnika u odnosu na pitanje privatnosti i sigurnosti online podataka.

U tu svrhu Vas molimo za dopuštenje da istraživanje provedemo na Vašim zaposlenicima i studentima. U prilogu dostavljamo zamolbu.

Istraživanje je u potpunosti anonimno, a traje 20-ak minuta.
Link s upitnikom će biti 60 dana dostupan za popunjavanje.

Online upitnik za zaposlenike je na sljedećem link
http://www.foozos.unios.hr/~knenadic/anketa/zaposlenici/unios

Online upitnik za studente je na sljedećem linku:
http://www.foozos.unios.hr/~knenadic/anketa/studenti/unios

Po završetku istaživanja svaki Fakultet će dobiti podatke za svoje studente (grupno) i zaposlenike (grupno), te će moći odrediti u odnosu na ostale Fakultete u Hrvatskoj koliko je njihovo online ponašanje rizično

Srdačno se zahvaljujem na pomoći i suradnji.
Tena Velki, voditeljica projekta

EFOS na društvenim mrežama