Izbornik

INTENSE

Ciljevi

Cilj ovog projekta (akronima INTENSE) je poticanje poduzetničkog ponašanja i internacionalizacije studenata s ciljem povećanja zapošljivosti studenata projektnih partnera. Aktivnosti projekta usmjerene su na  razvoj i implementaciju kolegija fokusiranih na internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća. Projekt INTESE okuplja timove studenata, malih i srednjih poduzeća te zaposlenike visokoobrazovnih institucija u različitim EU zemljama, s ciljem pomaganja malim i srednjim poduzećima u internacionalizaciji poslovanja i podizanju svjesnosti o važnosti internacionalizacije.

Projekt nadograđuje prethodno iskustvo projektnih partnera i vodi do razmjene najbolje prakse između partnera visokoškolskih obrazovnih ustanova kroz:

 • Izgradnju poveznica između visoko obrazovnih ustanova i studenata te poduzetnika i malih i srednjih poduzeća
 • E-obrazovanje
 • Izgradnju i mjerenje kompetencija

 

Ishodi projekta

 1. Nastavni materijal “Vodič za internacionalizaciju“ – multimedijski nastavni materijal relevantan za internacionalizaciju malih i srednjih poduzetnika;
 2. Nastavni materijal „Koraci prema internacionalizaciji“ – multimedijski nastavni materijal za internacionalizaciju malih i srednjih poduzetnika na osnovu pilot edukacijskih ciklusa provedenih u zemljama partnera;
 3. INTENSE Toolkit za mala i srednja poduzeća – Prikupljanje / povezivanje / prilagođavanje relevantnih informacija o malim i srednjim poduzećima o međunarodnom poduzetništvu;
 4. INTENSE priručnik za nastavu – razvoj virtualnog priručnika za nastavu s opisom kolegija uključujući i evaluaciju predloženih ECTS bodova za fakultete koji će uključiti kolegij u svoje izvedbene programe;
 5. Objavljivanje radova o INTENSE načinu učenja – objava akademskih članaka o nastavnim konceptima projekta u relevantnim akademskim časopisima i prezentacija na konferencijama;
 6. Mjerenje kompetencija inovativnosti unutar konteksta međunarodnog poslovanja – ovaj projekt će primijeniti i poboljšati postojeći INCODE barometar (razvijen od strane University of Applied Sciences LTD, Turku) koji se sastoji od tri dimenzije kapaciteta i vještina:
  • individualne (ponašanja ili vještine koje omogućavaju osobama inoviranje u osobnom obavljanju zadataka; studenti različitih smjerova; profesori i drugi zaposlenici visokoobrazovnih ustanova; vlasnici i menadžeri malih i srednjih poduzeća),
  • međuosobne (individualna sposobnost inoviranja kroz interakciju s timom – INTENSE tim koji se sastoji od multidisciplinarnih studenata, profesora te vlasnika i/ili menadžera malih i srednjih poduzeća – i predstavlja ponašanja ili vještine koje druge potiču prema cilju).
  • mrežne (ponašanja i vještine koje omogućavaju zajedničkim timovima pronalazak rješenja u procesu izvršavanja zadataka u suradnji s svim dionicima potrebnim za internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća).
 7. INTENSE katalog policy preporuka – Objavljivanje preporuka politika izvedenih iz zaključaka projektnih aktivnosti i raspravljenih s svim relevantnim dionicima.

 

INFO O PROJEKTU 

 

WEB STRANICA PROJEKTA