Izbornik

In Memoriam Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac

Dana 07.07.2020. zauvijek nas je, nakon teške bolesti, napustila naša draga i cijenjena suradnica Prof.dr.sc. Marijana Zekić Sušac.

Marijana Zekić-Sušac rođena je 13. listopada 1967. godine u Belišću. Srednjoškolsko obrazovanje završila je u Centru za usmjereno obrazovanje Valpovo 1986. godine. Diplomirala je 1990. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Svoju znanstveno istraživačku i nastavničku karijeru razvijala je na Ekonomskom fakultetu od  1991. Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu obranila je magistarski rad pod naslovom “Meta-model inteligentnog sustava za podršku odlučivanju u poduzeću”. Na istom fakultetu 2000. godine obranila je i doktorsku disertaciju pod naslovom “Neuronske mreže u predviđanju profitabilnosti ulaganja”  Kontinuiranim znanstveno-nastavnim radom stjecala je potrebna zvanja, od docenta 2003. do redovitog profesora u trajnom zvanju 2012. godine. Uz to, prošla je brojna znanstveno-stručna usavršavanja od čega se posebno ističe Fulbright stipendija za prije doktorsko istraživanje na Sveučilištu Stanford i Sveučilištu Wisconsin Milwaukee (od 1. srpnja do 23. prosinca 1997) u okviru kojeg je završila i ljetnu školu “Academic Orientation” na Sveučilištu Stanford), Seminar „EUROBASES databases”, Brussells, Belgija, 1992., Seminar „Unsupervised learning“, International Research and Conference Center for Informatics Dagstuhl, Njemačka, 1999., te brojna druga usavršavanja. Za izuzetan doprinos znanosti i znanstveno-nastavnom radu  dobitnica je nagrada Dekana Ekonomskog fakulteta u Osijeku 2016., te priznanja Dekana Ekonomskog fakulteta u Osijeku za predani rad i osobni doprinos razvitku Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Uz kontinuirani znanstveno-nastavni rad obnašala je dužnost predsjednice Katedre za kvantitativne metode i informatiku na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, bila je predsjednica Etičkog povjerenstva Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Pored toga imala je različite dužnosti i članstva u znanstvenim/strukovnim organizacijama. Bila je predsjednica znanstveno-stručne udruge Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI) Bila je članica nekoliko stručnih udruženja kao što su: International Neural Networks Society (INNS) Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI) i Hrvatsko statističko društvo (HSD). U 2016. godini bila je članica i društava Association of Information Systems (AIS) i IEEE Computer Society. Bila je i članica Association for Computing Machinery (ACM) (2003.-2006). Obnašala je dužnosti i članstva u uređivačkim odborima znanstvenih ili stručnih časopisa, zbornika i sl. (časopisa Croatian Operational Research Review (CRORR), Central European Journal of Operational Resarch – CEJOR (od 2013. do danas), Ekonomski vjesnik / Econviews (Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues). i urednica Zbornika međunarodne konferencije pod naslovom “Book of Abstracts – International Conference on Operational Research”

Bila je suradnica na više nacionalnih  i međunarodnih istraživačkih projekata i voditeljica još uvijek aktivnog projekta „Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom inteligentnom podatkovnom analitikom” financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Objavila je više od 50 znanstvenih radova u časopisima i drugim edicijama koji su indeksirani u visoko citiranim bazama podataka.

Njezin je znanstveni opus sadržavao svjetski priznata znanstvena istraživanja u području umjetne inteligencije odnosno neuronskih mreža i strojnog učenja  te simulacija u različitim područjima ekonomske prakse,  zbog čega je bila pozivana kao predavač na eminentnim znanstvenim skupovima i radionicama.

Bila je autorica preko 70 znanstvenih i stručnih radova,  3 udžbenika i 4 autorizirana predavanja. Pod njezinim je mentorstvom obranjeno više od 70 završnih, diplomskih i magistarskih radova. Kroz brojne od tih radova stimulirala je  i motivirala studente na znanstveno-istraživački rad, što je rezultiralo izuzetno kvalitetnim završnim i diplomskim radovima i radovima koji su publicirani u priznatim časopisima.  Marijana je dala poseban pečat razvoju informacijskih znanosti  i njezinoj primjeni u ekonomskoj praksi.  Jedan je od osnivača studija Poslovne informatike na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u čijem je daljnjem razvoju do svojih zadnjih dana nesebično davala neizbrisiv doprinos. Studenti će je pamtiti po izuzetnim predavanjima na predmetima Informatika, Razvoj poslovnih aplikacija, ICT u bankarstvu, Sustavi poslovne inteligencije, Digitalno gospodarstvo i drugima u kojima je s jasnoćom nesebično dijelila svoja, ponekad mukotrpno sticana znanja i vještine.

Ponajviše ćemo je se sjećati po blagosti i osmjehu kojima je prilazila ljudima ali i dubokoj ustrajnosti i vjeri u postignuća kada se latila rješavanja nekog problema. Bila je tihi radnik, čvrstih uvjerenja i visokih moralnih vrijednost a uz to  i izvrstan lider koji je imao vjeru u svoje suradnike. Kao i svi veliki ljudi, unatoč nevjerojatnom vlastitom trudu, timski je rezultat uvijek prvenstveno pripisivala suradnicama. Ostavila je  neizbrisiv trag u znanstveno-nastavnom opusu Ekonomskog fakulteta u Osijeku i tim će jasno zacrtanim tragom generacija mladih istraživača moći tražiti nove spoznaje i postignuća koja je uvijek gorljivo zagovarala. Sve što si bila i način kako si radila će nam nedostajati ali će ostati i trajna inspiracija onima koji nasljeđuju tvoj put.

 

EFOS na društvenim mrežama