Izbornik

Gostujuće predavanje – “Menadžment rizika u bankama: Uvod”

U petak, 20.12.2019. godine, s početkom u 9 sati (dvorana 2) gostujuće predavanje na kolegijima Korporativne financije i Financijsko posredništvo održat će Vjenceslav Resli, CQF, trenutno zaposlen kao Risk Management Officer pri State Street Bank International GmbH, München. Na predavanju pod nazivom „Menadžment rizika u bankama: Uvod“, gostu predavaču će biti cilj dati uvod u praksu menadžmenta rizika iz perspektive globalne sistematski važne financijske institucije. Predviđeni ishodi učenja su upoznati ključne čimbenike i razlike u poslovnim modelima banaka, odabranu regulativu i nadzor iz područja menadžmenta rizika u bankama te osnovne dijelove okvira za menadžment rizika u bankama, kao i razumjeti njihovu važnost. Predavanje je otvoreno za sve studente i nastavnike Fakulteta te sve ostale zainteresirane.

Predmetni nastavnici

EFOS na društvenim mrežama