Izbornik

Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj

Vrijeme održavanja

  • 25. – 27. svibnja 2017. godine

Tri logotipa

Lokacija

Osijek, Hrvatska

 

 

Organizator

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Ekonomski fakultet u Osijeku
Suorganizator:
Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet u Tuzli
HAZU, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku 
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

 

Uvod

Ekonomski fakultet u Osijeku u kontinuitetu već duži niz godina potiče sudionike Simpozija na radove koji će (na osnovu istraživanja i obrađenih podataka) sadržavati viziju razvoja ne samo istočne Hrvatske već cijele RH i zemlje Koridora Vc (poveznice prometnica od Baltika do Jadrana i Dunavom od zapada do istoka cestovnom, riječnom, zračnom i željezničkom infrastrukturom). Do sada su na osnovu znanstvenih istraživanja, stručnih i iskustvenih metoda predloženi brojni projekti koji se mogu uklopiti u strategiju razvoja RH. Na taj način želimo pripomoći Vladi RH u donošenju stimulativnih programa za gospodarski prosperitet.

Pozivamo uspješne i u Svijetu dokazane znanstvenike i poduzetnike na sudjelovanje, jer svojim stečenim znanjem i stečenim globalnim iskustvom prikazanim u radovima mogu znatno doprinijeti vrijednosti ovog Simpozija.

Kroz tematsko područje Partnerstvo i međusektorska suradnja želimo dobiti radove koji daju prijedloge udruživanja u vidu clustera, udruga, zadruga ili partnerstva radi zajedničkog stvaranja brenda naših proizvoda i istupa na svjetska tržišta.

Interesantni su nam radovi koji obrađuju problematiku iseljavanja s prijedlozima kako i na koji način napraviti zaokret u vođenju poslovne politike, stvaranju novog stimulativnog okvira za ulaganja, te povezivanju plave i zelene linije. Sve te prijedloge potrebno je pretvoriti u programe realizacije i konačno „postići točku preokreta“, brzi oporavak i rast. Tada se mogu stvoriti novi uvjeti za povratak iseljenih koji na osnovu stečenog iskustva i znanja mogu dodatno pridonijeti ubrzanom razvoju Hrvatske.

Neophodni su nam strateški dokumenti za razvoj poljoprivrede, infrastrukture, industrije, turizma (s kulturnim sadržajima eko i etno vrijednostima) i svih grana djelatnosti, povezujući ravnomjeran razvoj svih regija, ne samo RH već i makro regije EU.

Svi dobiveni radovi ne bi trebali biti sami sebi svrha, već poticaji i prijedlozi za poboljšanje postojeće situacije, brži gospodarski rast i zapošljavanje kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetan život stanovništva.

Ako samo jedan predloženi projekt bude proveden u praksi mi smo opravdali svoje postojanje.

 

   Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

Ciljevi simpozija:

Nastavkom međunarodnog simpozija i u 2017. godini želimo potaknuti znanstvenike, stručnjake i gospodarstvenike iz zemlje i inozemstva na istraživanja utemeljena na stvarnim događanjima i potencijalima koje ima istočna Hrvatska. Temeljem toga dobiva se podloga za stvaranje novih vizija globalnog svijeta u funkciji preobrazbe i umrežavanja sa svekolikim svjetskim trendovima.