Izbornik

Economy of eastern Croatia – vision and growth

Vrijeme održavanja

  • May, 30th - May 31st, 2019

Lokacija

Osijek, Croatia

 

 

Organizator

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 
Faculty of Economics in Osijek
Co-organizers:
University of Tuzla, Faculty of Economics in Tuzla
Croatian Academy of Sciences and Arts, The Institute for Scientific and Artistic work in Osijek
University of Maribor, Faculty of Economics and Business

 

Uvod

Sedmi Međunarodni znanstveni simpozij „GOSPODARSTVO ISTOČNE HRVATSKE – VIZIJA I RAZVOJ“ je platforma koja će i ove godine okupiti eminentne znanstvenike, doktorande kandidate i lidere da iznesu nove ideje i stručne preporuke u rješavanju značajnih ekonomskih izazova. Znanstveni simpozij se održava u vrijeme mogućeg zaokreta (engl. turning point) kada postoje indikacije vidljivog napretka, pozitivnog zaokreta u gospodarskom razvoju. Pojedine tvrtke dobivaju nagrade i priznanja za uspješan rad i razvoj; javljaju se novi poduzetnici; poljoprivreda pronalazi svoj plasman; te postoji nada za izgled porasta zaposlenosti.

Ali kako „od dobrog uvijek treba težiti boljem“, nastojati ćemo ponovo, uvijek, i svake godine tražiti od sudionika nove analize, nove prijedloge i vizije u pokretanju razvoja.

Ovogodišnji nobelovac za ekonomiju Richard Thaler u poveznici između ekonomskih i psiholoških analiza, indirektnom sugestijom izbora usmjerava donošenje pravih odluka (engl. nudging), koje mogu pokrenuti čitavu naciju.

Najvažniji aspekt njegovoga rada je „to što pokazuje da su ekonomski akteri ljudi“. Kako mi imamo potencijala u ljudskom kapitalu, ulaganje u njihova postignuća i pametne specijalizacije, s primjenom suvremene  tehnologije u proizvodnji i preradi, trebaju biti svjetla točka za razvoj u budućnost.

Istočna Hrvatska ima potencijale višestrukog razvoja, uz prirodne resurse, primarne proizvodnje, tradicionalnih ekoloških proizvoda hrane i gastro ponude, arheološka nalazišta, kulturne spomeničke i sakralne baštine koje nisu dovoljno iskorištene. Poznata lječilišta su idealna za razvoj  zdravstvenog turizma, rijeke Drava, Sava i Dunav, Kopački rit – jedini sačuvani prirodno netaknuti rezervat i nacionalni park u Europi, mogu biti atraktivna turistička ponuda, što treba iskoristiti u planiranju razvoja. Organiziranom ponudom, možemo postati poželjne turističke destinacije, čija sezona traje cijelu godinu

Svi radovi koji pristignu na ovaj Simpozij i budu nakon recenzije prihvaćeni, trebali bi kreirati “nudge”, pomoćni materijal koji bi mogao usmjeriti donošenje uspješne dugoročne politike ekonomskog razvoja, kako istočne Hrvatske, tako i cijele RH.

   Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković

Ciljevi simpozija:

Nastavkom međunarodnog simpozija i u 2018. godini želimo potaknuti znanstvenike, stručnjake i gospodarstvenike iz zemlje i inozemstva na istraživanja utemeljena na stvarnim događanjima i potencijalima koje ima istočna Hrvatska. Temeljem toga dobiva se podloga za stvaranje novih vizija globalnog svijeta u funkciji preobrazbe i umrežavanja sa svekolikim svjetskim trendovima.