Izbornik

Economy of eastern Croatia – vision and growth

Vrijeme održavanja

 • May, 30th - May 31st, 2019

Lokacija

Osijek, Croatia

 

 

Organizator

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 
Faculty of Economics in Osijek
Co-organizers:
University of Tuzla, Faculty of Economics in Tuzla
Croatian Academy of Sciences and Arts, The Institute for Scientific and Artistic work in Osijek
University of Maribor, Faculty of Economics and Business

 

Predstavljeni značajniji radovi sa Prvog Međunarodnog znanstvenog simpozija

Na 20. tradicionalnom savjetovanju ekonomista „Ekonomska politika Hrvatske u 2013. godini” (14.-16. XI 2012. u Opatiji) na Panelu 2. Regionalni razvoj i regionalna politika predstavljeni su značajniji radovi sa Prvog Međunarodnog znanstvenog simpozija „Gospodarstvo istočne Hrvatske – Jučer, danas, sutra” u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Osijeku koji je održan 17. i 18 svibnja 2012. godine.

Većina radova prvog Simpozija obrađivala je tematiku gospodarskog razvoja ukazivanjem na mogućnosti koje imaju ovi naši prostori. Radovi obrađuju životnu stvarnost i daju jasnu viziju što se može napraviti već danas, a što u budućnosti, kako bi u novim pogonima zaposlili stanovništvo i smanjili nezaposlenost. Ukazana je potreba za boljim korištenjem prirodnih resursa s povećanjem proizvodnje i prerade. Ovo se posebno odnosi na preradu poljoprivrednih proizvoda s obzirom na dugogodišnje iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji i višestoljetnu tradiciju, te su predloženi prioritetni razvojni programi u preradi poljoprivrednih proizvoda u istočnoj Hrvatskoj (vidi Zbornik Simpozija, strana 125). Viši stupanj finalizacije u domaćoj proizvodnji trebao bi dovesti do nižeg stupnja ovisnosti regije o uvozu.

Za cjeloviti gospodarski razvoj dani su prijedlozi za uvažavanje socijalnog poduzetništva kao društveno odgovornog poduzetništva. Kako Hrvatskoj predstoji skori ulazak u članstvo Europske unije dan je naputak kako koristiti postojeće pred pristupne fondove, te kao članici dostupne strukturne fondove i kohezijski fond EU.

Posebno je bila interesantna tematika turističke i hotelijerske aktivnosti koja još do danas na našim prostorima nije zaživjela u punom zamahu. S obzirom na riječne tokove Dravu, Savu i Dunav i mrežu rječica moguć je razvoj kontinentalnog turizma. Ade i adice, pješčani sprudovi i netaknuta priroda sve više postaje meta i interes za odmor i rekreaciju. S tim u svezi izloženi su prijedlozi kako organizirati cluster turističke ponude povezivanjem plave i zelene linije Hrvatske.

Kako u gospodarskom razvoju važnu ulogu imaju kultura, školstvo i sport prijedlog je bio pripremiti strategiju razvoja sporta kako za Grad Osijek tako i za cijelu regiju istočne Hrvatske. Zajednice prakse predstavljaju značajan organizacijski oblik poduzetničkog ponašanja. One mogu biti nova paradigma u formiranju organizacijskih oblika rada u visokoškolskom sustavu. U tom smislu sportske zajednice imaju značajno mjesto. Daljnji pravci razvoja regije, između ostaloga, trebaju biti usmjereni ka kreiranju zdravstvene politike socioekonomskog razvoja regije uzimajući u obzir vrijednost pokazatelja zdravlja i kvalitete života stanovništva na tom području.

ZBORNIK RADOVA 20. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE 14-16 XI., OPATIJA, EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2013. GODINI, Hrvatsko društvo ekonomista, Tisak „Antun Gustav Matoš“ d.d., Matoševa 4. Samobor,2012.god; ukupan broj stranica 406, ISBN 978-953-262-066-5; Anka Mašek Tonković „GOSPODARSTVO ISTOČNE HRVATSKE – JUČER, DANAS, SUTRA“ od 173.-191. str.

Od ukupno 41 rada izabrani su sažeci u kojima pretežno dominiraju vizije održivog razvoja istočne Hrvatske.

Predstavljeni su radovi:

 1. Odobaša, Rajko: AMBIVALENTNOST POLJOPRIVREDNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE I BUDUĆNOST MALIH I SREDNJIH OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA U HRVATSKOJ
 2. Pozderović, Andrija; Pichler, Anita; Paragović, Kristina: PRIORITETNI PROGRAMI RAZVITKA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ
 3. Varga, Miroslav: DRUŠTVENE MREŽE U ULOZI RAZVOJA ISTOČNE HRVATSKE
 4. Žalac, Gabrijela; Mlinarević, Kornelija: ULOGA REGIONALNE POLITIKE NA RAZVOJ ISTOKA HRVATSKE: PRILIKE I MOGUĆNOSTI
 5. Bakan, Rikard; Bosnić, Irena: JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO KAO MODEL RAZVITKA ODRŽIVOG TURIZMA U REGIONALNOM PARKU MURA-DRAVA – MOGUĆNOSTI TURISTIČKE VALORIZACIJE NAPUŠTENIH KARAULA
 6. Bosnić, Irena: RIJEČNI TURIZAM U ISTOČNOJ HRVATSKOJ: PERSPEKTIVE RAZVOJA
 7. Horvat, Đuro: TEMATSKI KLASTERI U TURIZMU
 8. Stojanović, Gordana: USPOSTAVLJANJE RAZVOJNIH TIMOVA, KAO POKRETAČA GOSPODARSKOG RAZVOJA I REGIONALNE SURADNJE
 9. Dumančić, Darko; Širić, Željko: OSJEČKI SPORT – JUČER, DANAS, SUTRA
 10. Milanović, Dragan; Čustonja, Zrinko; Škegro, Dario: ŠKOLSKI SPORT U ŽUPANIJAMA ISTOČNE HRVATSKE
 11. Ivanović, Milan: MILUTIN MILANKOVIĆ (1879 – 1958) MEĐU NAJZNAČAJNIJIM ZNANSTVENICIMA XX. STOLJEĆA
 12. Britvić, Josip; Blažević, Zrinka; Tubić, Dejan: ANALIZA KONKURENTSKIH PREDNOSTI ORGANIZACIJE SA IMPLEMENTIRANIM STANDARDIMA ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST SA 8000 I ISO 26000:201
 13. Mašek Tonković, Anka; Križanović, Katica: SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO U HRVATSKOJ – PRILIKE I IZAZOV
 14. Perić, Julija: RAZVOJ DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI SVEUČILIŠTA KROZ AKADEMSKE PROGRAME “UČENJA ZALAGANJEM U ZAJEDNICI
 15. Oberman Peterka, Sunčica; Salihović, Velimir: ŠTO JE PODUZETNIČKO SVEUČILIŠTE I ZAŠTO JE POTREBNO?

Tako je postignuta i opravdanost našeg nastojanja u pokretanju inicijative u viđenju novih razvojnih mogućnosti naše regije.

Istovremeno nam je ovo poticaj za nastavak ovog Simpozija u slijedećoj i inoj godini kako bi postigli sinergiju prakse i znanosti u poticanju svekolikog razvoja regije istočne Hrvatske, a time i cijele RH.

Najavljen je 2. Međunarodni znanstveni simpozij „GOSPODARSTVO ISTOČNE HRVATSKE, JUČER DANAS SUTRA“ koji će se održati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 23.-25. svibnja 2013. godine.

 

Prof.dr.sc. Anka Mašek Tonković