Izbornik

GOSPODARSKI SAVJET EFOS-A

Održan treći sastanak Gospodarskog savjeta Ekonomskog fakulteta u Osijeku

U četvrtak, 27.02.2020. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održan je treći sastanak Gospodarskog savjeta Ekonomskog fakulteta u Osijeku na kojem su osim članova Uprave Fakulteta i istraživača EFOS-a na HKO projektu sudjelovali: mr.sc. Zoran Uranjek, predsjednik Savjeta, Sabina Škrtić, dr. sc. Tadija Vrdoljak i Ivan Sarić. Prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka prezentirala je aktivnosti u sklopu HKO projekta Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije (E4) s posebnim osvrtom na izradu standarda kvalifikacija što je aktualna aktivnost u navedenom projektu. Dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Boris Crnković, predstavio je reviziju preddiplomskog studijskog programa Fakulteta koja je u skladu sa strategijom i vizijom Fakulteta u budućnosti.  Istaknuo je kako je cilj revizije programa osigurati široku kvalifikaciju za široki spektar zanimanja. Raspravljalo se i o programima cjeloživotnog učenja koje nudi EFOS – o aktualnima, ali i budućima koji su potreba tržišta rada.

Podsjetimo, Gospodarski savjet je savjetodavno tijelo, koje bi trebalo pomoći snažnijem povezivanju znanstvenih i stručnih napora Ekonomskog fakulteta u Osijeku sa gospodarskom zajednicom, ali i pridonijeti razvoju treće misije Fakulteta. Gospodarski savjet EFOS-a čine dokazani stručnjaci iz gospodarske prakse: mr.sc. Zoran Uranjek, Harburg – Freudenberger Belišće d.o.o., predsjednik Savjeta, Nataša Tramišak, Osječko baranjska županija, zamjenica predsjednika, Sabina Škrtić, ENNA Grupa d.o.o., Ivan Matejašić, Spin d.o.o., dr.sc. Tadija Vrdoljak, Croatia banka d.d., Denis Sušac, Mono d.o.o., Ivan Sarić, Hrvatska udruga poslodavaca, dr.sc. Igor Pureta, GRAWE Hrvatska d.d. i Kornelija Mlinarević, Grad Osijek.

Osnivanje Gospodarskog savjeta potaknuto je aktivnostima u okviru HKO projekta: Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije (E4). Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda i traje 3 godine. U projektu sudjeluju svi javni ekonomski fakulteti iz Republike Hrvatske.