Izbornik

GOSPODARSKI SAVJET EFOS-A

Članovi savjeta

Zoran Uranjek, Harburg – Freudenberger Belišće d.o.o., predsjednik Savjeta (za razdoblje 2019. – 2022.)

Ivana Katavić Milardović, Osječko baranjska županija, zamjenica predsjednika (za razdoblje 2019. – 2022.)

Sabina Škrtić, ENNA Grupa d.o.o.

Ivan Matejašić, Spin d.o.o.

Tadija Vrdoljak, Croatia banka d.d.

Denis Sušac, Mono d.o.o.

Ivan Sarić, Hrvatska udruga poslodavaca

Igor Pureta, GRAWE Hrvatska d.d.

Kornelija Mlinarević, Grad Osijek