Izbornik

Financijski menadžment / Financijski menadžment 2

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Peti semestar
  • 5 ECTS bodova
  • Diplomski studij
  • Prvi semestar
  • 5 ECTS bodova

Nositelji

Izvedbeni plan

Studijski program

Preddiplomski studij smjer Financijski menadžment / Diplomski studij smjer Menadžment

Ime i prezime nastavnika

Domagoj Sajter

Ime i prezime suradnika / asistenta

Kolegij

Financijski menadžment / Financijski menadžment 2

Mjesto izvođenja nastave

Osijek

Oblici nastave

Predavanja: 30

Seminari: 15

Vježbe: 0

Konzultacije: Ponedjeljkom i utorkom 10-11h, popodne uz prethodni dogovor

Način polaganja ispita

Pisano

ISPITNI ROKOVI (za cijelu akademsku godinu)

MJESEC

REDOVITI STUDENTI

IZVANREDNI STUDENTI I APSOLVENTI

Ispitni rokovi su ovdje: http://www.efos.unios.hr/sajter/ispitni-rokovi/

Ispitni rokovi su ovdje: http://www.efos.unios.hr/sajter/ispitni-rokovi/

POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZ RASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU GODINU.

Popis literature za studij i za polaganje ispita
Obvezna literatura

Van Horne, Wachowicz: Osnove financijskog menadžmenta, Zagreb, Mate, 2014.

Izborna literatura
Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku

Da