Izbornik

Financijski menadžment / Financijski menadžment 2

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Peti semestar
  • 5 ECTS bodova
  • Diplomski studij
  • Prvi semestar
  • 5 ECTS bodova

Studiji

Seminarska nastava – nadoknada

Seminarska nastava iz kolegija Financijski menadžment (ne FM2!) održat će se 31. 10. 2018. od 11h do cca 13h. Dvoranu ćemo naći u datom trenutku, budite ispred dvorane 1. Ovim ćemo nadoknaditi izostanak nastave za 1. 11. (zbog državnog blagdana) i 8. 11. (zbog odsutnosti... više