Izbornik

Financijske izvedenice

Razina studija

  • Diplomski studij
  • Drugi semestar
  • 5 ECTS bodova

Nositelji

Kolokviji

Ispit se može položiti putem dva kolokvija tijekom nastavne godine. Kolokvij se mora prijaviti (Moodle/Loomen).
Na kolokvije smiju pristupiti i izvanredni studenti, kao i studenti starijih generacija.

Redovnim studentima se savjetuje izlazak na kolokvije, jer na taj način dijele gradivo na manje cjeline koje je svakako lakše savladati nego cijeli ispit.

Prvi kolokvij obuhvaća svo gradivo do budućnosnica (uvod, općenito o izvedenicama, opcije bez složenih strategija), a drugi budućnosnice, unaprijednice, zamjene, i zaključna razmatranja.

Svaki kolokvij sadrži 15 pitanja. Svako pitanje nosi jedan bod.
Bodovi s oba kolokvija se zbrajaju, a kriterij ocjenjivanja je sljedeći:
0-15 = N, 16-19 = 2, 20-22 = 3, 23-25 = 4, 26-30 = 5.

Studenti koji ne izlaze na kolokvije, odnosno koji na kolokvijima ne ostvare potreban prag bodova za prolaznu ocjenu, ili koji nisu zadovoljni postignurom ocjenom na kolokviju, idu na pisani ispit.
Pisani ispit sadrži 15 pitanja. Svako pitanje nosi jedan bod (nema polovičnih bodova, četvrtine boda, i sl.).
Skala ocjenjivanja pismenih ispita je sljedeća:
0 – 7 = 1, 8 – 9 = 2, 10 – 11 = 3, 12 – 13 = 4, 14 – 15 = 5.

Termini kolokvija:

  • prvi: 18. 4. 2019. u 09:00h, dv. 7.
  • drugi: 5. 6. 2019. u 11:00h, dv. 2.

Rezultati kolokvija

  • Rezultati kolokvija i ocjene: ovdje
  • Uvidi u drugi kolokvij: 6. 6. 2019. od 11:30 do 12:00h, kabinet 47.
  • Recite svoje mišljenje, ispunite anketu o kolegiju (tri pitanja, anonimno): ovdje

Svi koji NISU zadovoljni ocjenom i ne žele ju prihvatiti već žele pristupiti ispitu dužni su to pisano izjaviti (putem e-maila) u roku od 24 sata od objave rezultata. U suprotnom će im se ostvarena ocjena unijeti u studomat.
Studenti koji su ostvarili pozitivnu ocjenu na kolokvijima i njome su zadovoljni ne moraju osobno dolaziti (niti slati e-mail) jer se pretpostavlja da prihvaćaju ocjenu, te će im se ostvarena ocjena unijeti u studomat bez dodatnih pitanja, nakon što ispit prijave na prvom dostupnom ispitnom roku.