Izbornik

Financijske izvedenice

Razina studija

  • Diplomski studij
  • Drugi semestar
  • 5 ECTS bodova

Nositelji

Izvedbeni plan

Studijski program

Diplomski studij smjer Financijski menadžment

Ime i prezime nastavnika

Domagoj Sajter

Ime i prezime suradnika / asistenta

Kolegij

Financijske izvedenice

Mjesto izvođenja nastave

Osijek

Oblici nastave

Predavanja: 45

Seminari: 15

Vježbe:

Konzultacije: ponedjeljkom i utorkom 10.00-11.00 h, srijedom 16.00-17.00 h, uz prethodni dogovor

Način polaganja ispita

pismeno

ISPITNI ROKOVI (za cijelu akademsku godinu)

MJESEC

REDOVITI STUDENTI

IZVANREDNI STUDENTI I APSOLVENTI

Ispitni rokovi su ovdje: http://www.efos.unios.hr/sajter/ispitni-rokovi/

Ispitni rokovi su ovdje: http://www.efos.unios.hr/sajter/ispitni-rokovi/

POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZ RASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU GODINU.

Popis literature za studij i za polaganje ispita
Obvezna literatura

Sajter, D. Uvod u financijske izvedenice, 2013., udžbenik.

Nastavni materijali (Powerpont prezentacije) i bilješke s predavanja

Orsag, S., Izvedenice, HUFA, Zagreb, 2006.

Izborna literatura

Vukina, T., Osnove trgovanja terminskim ugovorima i opcijama, Infoinvest, Zagreb, 1996.

Lazibat, T., Brizar, B., Baković, T., Burzovno poslovanje - terminska trgovina, Znanstvena knjiga, Zagreb, 2007.

Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku

Da

Ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave

Ispit je moguće položiti i putem dva kolokvija. Nastavni materijali i sve bitne informacije nalaze se u sustavu Moodle/Loomen.

Ishodi učenja (PDF)