Izbornik

Financijska tržišta i institucije

Završni radovi

Teme završnih radova u akademskoj 2019./2020. godini

1. Tržište novca u Republici Hrvatskoj
U okviru ovoga rada potrebno je objasniti pojam, način funkcioniranja i instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj.

2. Analiza tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj
Ovaj rad treba objasniti pojam, način funkcioniranja i instrumente tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj.

3. Tržište obveznica u Republici Hrvatskoj
U ovome radu potrebno je objasniti pojam i vrste obveznica te pojam i način funkcioniranja tržišta obveznica u Republici Hrvatskoj.

4. Tržište dionica u Republici Hrvatskoj
Završni rad Tržište dionica u Republici Hrvatskoj treba objasniti pojam i vrste dionica te pojam i način funkcioniranja tržišta dionica u Republici Hrvatskoj.

5. Osiguravajuća društva u Republici Hrvatskoj
U okviru ovoga rada potrebno je opisati karakteristike i način djelovanja osiguravajućih društava, s posebnim osvrtom na osiguravajuća društva u Republici Hrvatskoj.

6. Mirovinski fondovi u Republici Hrvatskoj
U okviru ovoga rada potrebno je opisati karakteristike i način djelovanja mirovinskih fondova, s posebnim osvrtom na mirovinske fondove u Republici Hrvatskoj.

7. Investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj
U okviru ovoga rada potrebno je opisati karakteristike i način djelovanja investicijskih fondova, s posebnim osvrtom na investicijske fondove u Republici Hrvatskoj.

8. Poslovne banke u Republici Hrvatskoj
U okviru ovoga rada potrebno je objasniti karakteristike i način djelovanja poslovnih banaka, s posebnim osvrtom na poslovne banke u Republici Hrvatskoj.

9. Vremenska struktura kamatnih stopa
U ovome radu potrebno je objasniti zašto dospijeće utječe na visinu kamatne stope primjenom tri hipoteze: hipoteze očekivanja, hipoteze likvidnosti i hipoteze tržišne segmentacije.

10. Futures ugovori – odabrane vrste
Ovaj rad treba prikazati karakteristike i razloge uporabe tri, po vlastitom izboru odabrane, različite vrste futures ugovora.