Izbornik

Financijska tržišta i institucije

Kolokviji

 • Ispit se može položiti polaganjem tri kolokvija tijekom nastavne godine.
  Svaki kolokvij sadrži pitanja od kojih su jedan dio zadaci, a drugi dio su pitanja s višestrukim ponuđenim odgovorima. Moguće je da pitanje ima jedno, više, ili sve točne odgovore.
  Točno odgovoreno pitanje nosi jedan bod (nema polovičnih bodova, četvrtine boda, i sl.).
  Zbroj bodova sa kolokvija daje konačnu ocjenu. Svaka kombinacija bodova čiji ukupan zbroj iznosi 16 i više donosi pozitivnu ocjenu.
 • Student koji nije zadovoljan ostvarenom ocjenom na kolokviju smije odbiti ostvarenu ocjenu i pristupiti pismenom ispitu. Ukoliko odluči odbiti ocjenu dužan je to u najkraćem mogućem roku usmeno javiti profesoru.
 • Obvezni preduvjet za pristup kolokviju je prijava. Prijavite SVAKI kolokvij na vrijeme putem sljedeće poveznice:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pp6wJZdUzrxIczDLR9OrZMzPC4C-QdJgC75WiWofVlI/edit#gid=0
 • Na kolokvije smiju (ali ne moraju) izaći i studenti starijih generacija (ponavljači, parcijala, itd.) i izvanredni studenti. I za njih je uvjet izlaska na kolokvij uredna prijava.
 • Kolokviji akademske godine 2019./2020.
 • Termini održavanja kolokvija su:
  1. kolokvij: ponedjeljak, 20.04.2020. u 15.30 sati. Raspored studenata za 1. kolokvij bit će na vrijeme objavljen sukladno prijavama
  2. kolokvij: ponedjeljak 11.05.2020. u 15.30 sati
  3. kolokvij: utorak 02.06.2020. u 15.30 sati
 • U prvi kolokvij ulazi sljedeće gradivo: buduća i sadašnja vrijednost proporcionalnim i konformnim kamatnjakom; Svođenje godišnjih stopa na ispodgodišnje – proporcionalni i konformni kamatnjak; poglavlje 2 i 3 u knjizi.
 • Rezultati 1. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2019. – 1. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u četvrtak 18.04.2019. godine od 11.45 do 12.45 sati.
 • Rezultati 2. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2019. – 2. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u četvrtak 09.05.2019. godine od 11.45 do 12.45 sati.
 • Rezultati 3. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2019. – 3. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u srijedu 05.06.2019. godine od 12.30 do 13.00 sati.