Izbornik

Financijska tržišta i institucije

Kolokviji

 • Ispit se može položiti polaganjem tri kolokvija tijekom nastavne godine.
  Svaki kolokvij sadrži pitanja od kojih su jedan dio zadaci, a drugi dio su pitanja s višestrukim ponuđenim odgovorima. Moguće je da pitanje ima jedno, više, ili sve točne odgovore.
  Točno odgovoreno pitanje nosi jedan bod (nema polovičnih bodova, četvrtine boda, i sl.).
  Zbroj bodova sa kolokvija daje konačnu ocjenu. Svaka kombinacija bodova čiji ukupan zbroj iznosi 16 i više donosi pozitivnu ocjenu.
 • Nakon položenih kolokvija usmeni ispit se, samo iznimno, može održati za studente koji žele odgovarati za višu ocjenu (kod odgovaranja za višu ocjenu valja imati na umu da je moguće zaraditi i nižu ocjenu, ili uopće ne položiti ispit).
 • Student koji nije zadovoljan ostvarenom ocjenom na kolokviju smije odbiti ostvarenu ocjenu i pristupiti pismenom ispitu. Ukoliko odluči odbiti ocjenu dužan je to u najkraćem mogućem roku usmeno javiti profesoru.
 • Obvezni preduvjet za pristup kolokviju je prijava. Prijavite SVAKI kolokvij na vrijeme putem Loomena ili Merlina:
  https://moodle.srce.hr/2018-2019/course/view.php?id=41672
  https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=233
  Login i password za Loomen i Merlin su isti kao za Carnet (imeprezime@efos.hr i vaša lozinka). Lozinka kolegija daje se na nastavi.
 • Na kolokvije smiju (ali ne moraju) izaći i studenti starijih generacija (ponavljači, parcijala, itd.) i izvanredni studenti. I za njih je uvjet izlaska na kolokvij uredna prijava.
 • Kolokviji akademske godine 2018./2019.
 • Termini održavanja kolokvija su:
  1. kolokvij: utorak 16.04.2019., 18.30 – Raspored studenata za 1. kolokvij
  2. kolokvij: ponedjeljak 06.05.2019., 18.30 – Raspored studenata za 2. kolokvij
  3. kolokvij: utorak 04.06.2019., 18.30 – prezimena Abramović – Lovrić – dvorana 1; prezimena Lucić – Živković – dvorana 3
 • Rezultati 1. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2019. – 1. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u četvrtak 18.04.2019. godine od 11.45 do 12.45 sati.
 • Rezultati 2. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2019. – 2. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u četvrtak 09.05.2019. godine od 11.45 do 12.45 sati.
 • Rezultati 3. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2019. – 3. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u srijedu 05.06.2019. godine od 12.30 do 13.00 sati.
 • Kolokviji akademske godine 2017./2018.
 • Termini održavanja kolokvija su:
  1. kolokvij: 22.03.2018. 17.00h – Raspored studenata za 1. kolokvij
  2. kolokvij: 06.04.2018. 17.00h – Raspored studenata za 2. kolokvij
  3. kolokvij: 20.04.2018. 17.00h
 • Rezultati 1. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2018. – 1. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u ponedjeljak 26.03.2018. godine od 14.30 do 15.30 sati.
 • Rezultati 2. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2018. – 2. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u ponedjeljak 09.04.2018. godine od 14.30 do 15.30 sati.
 • Rezultati 3. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2018. – 3. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u utorak 24.04.2018. godine od 09.00 do 09.45 sati.
 • Kolokviji akademske godine 2016./2017.
 • Termini održavanja kolokvija su:
  1. kolokvij: 23.03.2017. 17h – Raspored studenata za 1. kolokvij
  2. kolokvij: 06.04.2017. 17h – Raspored studenata za 2. kolokvij
  3. kolokvij: 20.04.2017. 17h
 • Rezultati 1. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2017. – 1. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u srijedu 29.03.2017. godine od 12.30 do 13.15 sati.
 • Rezultati 2. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2017. – 2. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u četvrtak 13.04.2017. godine od 12.30 do 13.15 sati.
 • Rezultati 3. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2017. – 3. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u ponedjeljak 24.04.2017. godine od 09.45 do 10.30 sati.
 • Kolokviji akademske godine 2015./2016.
 • Termini održavanja kolokvija su:
  1. kolokvij: 23.03.2016. 17.30h – Raspored studenata za 1. kolokvij
  2. kolokvij: 06.04.2016. 17.30h – Raspored studenata za 2. kolokvij
  3. kolokvij: 18.04.2016. 15h.
 • Rezultati 1. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2016. – 1. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u utorak 29.03.2016. godine od 15.00 do 15.45 sati i u srijedu 30.03.2016. godine od 12.30 do 13.15 sati.
 • Rezultati 2. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2016. – 2. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u utorak 12.04.2016. godine od 15.00 do 15.45 sati i u četvrtak 14.04.2016. godine od 12.15 do 12.30 sati.
 • Rezultati 3. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2016. – 3. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) u srijedu 20.04.2016. godine od 11.15 do 12.00 sati.
 • Kolokviji akademske godine 2014./2015.
 • Rezultati 1. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2015. – 1. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u srijedu 01.04.2015. godine u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) od 14.00 do 16.30 sati.
 • Rezultati 2. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2015. – 2. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u utorak 14.04.2015. godine u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) od 11.30 do 12.30 sati.
 • Rezultati 3. kolokvija dostupni su ovdje: FTI 2015. – 3. kolokvij Uvid u kolokvij moguć je u ponedjeljak 27.04.2015. godine u kabinetu asistenta Dražena Novakovića (asistentski kabinet 2) od 09.30 do 10.30 sati.