Izbornik

Financijska tržišta i institucije

Izvedbeni plan

Studijski program

Svi sveučilišni preddiplomski studijski programi

Ime i prezime nastavnika

izv. prof. dr. sc. Dražen Koški

Ime i prezime suradnika / asistenta

Dražen Novaković, mag. oec.

Kolegij

Financijska tržišta i institucije

Mjesto izvođenja nastave

Osijek

Oblici nastave

Predavanja: 45

Seminari: 15

Vježbe: 0

Konzultacije: ponedjeljkom 9.00-11.00 i utorkom 17.00-18.00

Način polaganja ispita

pismeno

ISPITNI ROKOVI (za cijelu akademsku godinu)

MJESEC

REDOVITI STUDENTI

IZVANREDNI STUDENTI I APSOLVENTI

Studeni 2018.

19.11.2018. 17h

19.11.2018. 17h

Veljača 2019.

04.02.2019. 17h

04.02.2019. 17h

Veljača 2019.

18.02.2019. 17h

18.02.2019. 17h

Svibanj 2019.

06.05.2019. 18h

06.05.2019. 18h

Lipanj 2019.

10.06.2019. 17h

10.06.2019. 17h

Srpanj 2019.

01.07.2019. 17h

01.07.2019. 17h

Kolovoz 2019.

26.08.2019. 17h

26.08.2019. 17h

Rujan 2019.

09.09.2019. 17h

09.09.2019. 17h

POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZ RASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2019./2020. GODINU.

Popis literature za studij i za polaganje ispita
Obvezna literatura

Novak, B.: Financijska tržišta i institucije – drugo izdanje. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2005.

Izborna literatura

Rose, S. P.: Money and Capital Markets. Homewood Il., Boston, 1989.

Madura, J.: Financial Markets and Institutions. West Publisher, N.Y., 1992.

Veselica, V.: Financijski sustav u ekonomiji. Inženjering biro, Zagreb, 1995.

Foley: Tržište kapitala, Mate, Zagreb 1998.

Hadjimichalakis, G.M. and Hadjimichalakis,G.K.:Contemporary Money, Banking, and Financial Markets-Theory and Practice. Irwin, Chicago, 1995.

Kidwel, Peterson, Blackwell: Financial Institutions, Market and Money, Dryden Press,1993.

Stigum, M.: The Money Market, Third Edition. Dow Jones-Irwin, Homewood. Ill., 1990.

Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku

Da

Ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave

Ispit se može položiti i putem tri kolokvija.

Ishodi učenja (PDF)