Izbornik

Financijska tržišta i institucije

Izvedbeni plan

Studijski program

Svi sveučilišni preddiplomski studijski programi

Ime i prezime nastavnika

izv. prof. dr. sc. Dražen Koški

Ime i prezime suradnika / asistenta

Marija Ileš, mag. oec.

Kolegij

Financijska tržišta i institucije

Mjesto izvođenja nastave

Osijek

Oblici nastave

Predavanja: 45

Seminari: 15

Vježbe: 0

Konzultacije: vidljivo na web stranicama nastavnika

Način polaganja ispita

pismeno

ISPITNI ROKOVI (za cijelu akademsku godinu)

MJESEC

REDOVITI STUDENTI

IZVANREDNI STUDENTI I APSOLVENTI

Studeni 2019.

11.11.2019. 17:00, d1

11.11.2019. 17:00, d1

Veljača 2020.

03.02.2020. 17:00, d1

03.02.2020. 17:00, d1

Veljača 2020.

17.02.2020. 17:00, d1

17.02.2020. 17:00, d1

Svibanj 2020.

11.05.2020. 17:00, d1

11.05.2020. 17:00, d1

Lipanj 2020.

15.06.2020. 17:00, d1

15.06.2020. 17:00, d1

Srpanj 2020.

29.06.2020. 17:00, d1

29.06.2020. 17:00, d1

Kolovoz 2020.

31.08.2020. 17:00, d1

31.08.2020. 17:00, d1

Rujan 2020.

14.09.2020. 17:00, d1

14.09.2020. 17:00, d1

POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZ RASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2019./2020. GODINU.

Popis literature za studij i za polaganje ispita
Obvezna literatura

Novak, B.: Financijska tržišta i institucije – drugo izdanje. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2005.

Izborna literatura

Rose, S. P.: Money and Capital Markets. Homewood Il., Boston, 1989.

Madura, J.: Financial Markets and Institutions. West Publisher, N.Y., 1992.

Veselica, V.: Financijski sustav u ekonomiji. Inženjering biro, Zagreb, 1995.

Foley: Tržište kapitala, Mate, Zagreb 1998.

Hadjimichalakis, G.M. and Hadjimichalakis,G.K.:Contemporary Money, Banking, and Financial Markets-Theory and Practice. Irwin, Chicago, 1995.

Kidwel, Peterson, Blackwell: Financial Institutions, Market and Money, Dryden Press,1993.

Stigum, M.: The Money Market, Third Edition. Dow Jones-Irwin, Homewood. Ill., 1990.

Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku

Ne

Ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave

Ispit se može položiti i putem tri kolokvija.

Ishodi učenja (PDF)