Izbornik

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u akademskoj 2020./2021. godini:

 • Članovi Fakultetskog vijeća po položaju (4)
 1. prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan
 2. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica za nastavu
 3. prof. dr. sc. Josip Mesarić, prodekan za znanost
 4. izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek, prodekan za financije i organizaciju poslovanja
 • Članovi Fakultetskog vijeća u znanstveno-nastavnom zvanju (41)

Redoviti profesori u trajnom zvanju (12)

 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić
 2. prof. dr. sc. Đula Borozan
 3. prof. dr. sc. Branimir Dukić
 4. prof. dr. sc. Jasna Horvat
 5. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar
 6. prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić
 7. prof. dr. sc. Branimir Marković
 8. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer
 9. prof. dr. sc. Drago Ružić
 10. prof. dr. sc. Nataša Šarlija
 11. prof. dr. sc. Antun Šundalić
 12. prof. dr. sc. Zdravko Tolušić

Redoviti profesori (9)

 1. prof. dr. sc. Mirela Alpeza
 2. prof. dr. sc. Davor Dujak
 3. prof. dr. sc. Jerko Glavaš
 4. prof. dr. sc. Marija Ham
 5. prof. dr. sc. Ivo Mijoč
 6. prof. dr. sc. Josipa Mijoč
 7. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov
 8. prof. dr. sc. Željko Požega
 9. prof. dr. sc. Domagoj Sajter

Izvanredni profesori (18)

 1. izv. prof. dr. sc. Antun Biloš
 2. izv. prof. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić
 3. izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić
 4. izv. prof. dr. sc. Dražen Ćućić
 5. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić
 6. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar
 7. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Erceg
 8. izv. prof. dr. sc. Ivana Fosić
 9. izv. prof. dr. sc. Anita Freimann
 10. izv. prof. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić
 11. izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić
 12. izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
 13. izv. prof. dr. sc. Mladen Pancić
 14. izv. prof. dr. sc. Julia Perić
 15. izv. prof. dr. sc. Ljerka Sedlan König
 16. izv. prof. dr. sc. Marina Stanić
 17. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac
 18. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj

Docenti (3)

 1. doc. dr. sc. Ivan Kelić
 2. doc. dr. sc. Ana Pap Vorkapić
 3. doc. dr. sc. Hrvoje Serdarušić
 • Dva (2) predstavnika nastavnika u nastavnom zvanju (mandat započeo 28. listopada 2019. godine)
 1. Mirna Hocenski Dreiseidl, v. pred.
 2. mr. sc. Sanda Katavić Čaušić, v. pred.
 • Dva (2) predstavnika suradnika u suradničkom zvanju (mandat započeo 28. listopada 2019. godine)
 1. dr. sc. Dario Šebalj, poslijedoktorand
 2. dr. sc. Dina Bičvić, asistentica
 • Jedan (1) predstavnik ostalih zaposlenika (mandat započeo 28. listopada 2019. godine)
 1. Boris Štulina, mag. oec., stručni suradnik za karijere studenata i alumni
 • Deset (10) studentskih predstavnika (mandat započeo 22. listopada 2019. godine)
 1. Rita-Krin Boduljak, predsjednica Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Osijeku
 2. Kristina Čubela
 3. Ivan Jerbić
 4. Alen Terzić
 5. Robert Kovač
 6. Jovana Vuković
 7. Alen Renka
 8. Ana Vuica
 9. Gabrijel Periša
 10. Marin Glavaš.

 

Stalni odbori i povjerenstva Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku

* mandat studentskih predstavnika traje dvije godine

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora (mandat od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2025.)

 1. prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Đula Borozan, članica
 3. prof. dr. sc. Antun Šundalić, član

Odbor za završne i diplomske radove (mandat od 25. listopada 2018. do 24. listopada 2022.)

 1. izv. prof. dr. sc. Anita Freimann, Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo, članica
 3. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj, Katedra za marketing, član
 4. izv. prof. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić, Katedra za financije i računovodstvo, članica
 5. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, Katedra za kvantitativne metode i informatiku, članica

Povjerenstvo za nastavu i studente (mandat od 22. travnja 2021. do 21. travnja 2025.)

 1. doc. dr. sc. Ivan Kelić, prodekan za nastavu, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, članica
 3. prof. dr. sc. Marija Ham, članica
 4. prof. dr. sc. Željko Požega, član
 5. studentica Dora Pakšec, članica (od 18. studenoga 2021.)

Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (mandat od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2026.)

 • tri (3) predstavnika nastavnika:
 1. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Ivan Kelić, član
 3. prof. dr. sc. Helena Štimac, članica
 • jedan (1) predstavnik asistenta:
 1. Kristina Hodak, mag. oec., članica
 • jedan (1) predstavnik studenata:
 1. studentica Doris Jurenec, članica (od 18. studenoga 2021.)
 • dva (2) predstavnika vanjskih dionika:
 1. dr. sc. Ivan Sarić, direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Regionalnog ureda u Osijeku, član
 2. mr. sc. Igor Medić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Osijeka, član

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost (mandat od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2026.)

 1. prof. dr. sc. Mirela Alpeza, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Ana Pap Vorkapić, članica
 3. dr. sc. Adela Has, članica

Knjižnični odbor (mandat od 10. srpnja 2017. do 9. srpnja 2023.)

 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Helena Štimac, članica
 3. mr. sc. Jasminka Mihaljević, voditeljica Knjižnice, članica

 Etičko povjerenstvo (mandat od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2026.)

 • iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju:
 1. prof. dr. sc. Antun Šundalić, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Jasna Horvat, članica
 • iz reda asistenata:
 1. Marija Ileš, mag. oec., članica
 • iz reda ostalih zaposlenika:
 1. Goran Marković, mag. oec., voditelj Ureda za studente i studije, član
 • iz reda studenata:
 1. student Matej Švob, član (od 18. studenoga 2021.)

Povjerenstvo za suradnju s gospodarstvom (mandat od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2025.)

 1. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov, članica
 3. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, članica
 4. prof. dr. sc. Helena Štimac, članica
 5. dr. sc. Dario Šebalj, član
 6. dr. sc. Ivan Sarić, direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Regionalnog ureda u Osijeku, vanjski član

Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti (mandat od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2025.)

 1. doc. dr. sc. Ana Pap Vorkapić, predsjednica
 2. dr. sc. Tihana Koprivnjak Popović, članica
 3. dr. sc. Petra Mezulić Juric, članica
 4. dr. sc. Dražen Novaković, član
 5. dr. sc. Mia Cirkveni, pred., članica

Stegovno povjerenstvo za provođenje stegovnog postupka protiv nastavnika i suradnika (mandat od 28. svibnja 2020. do 27. svibnja 2024.)

 1. prof. dr. sc. Drago Ružić, predsjednik (zamjena prof. dr. sc. Antun Šundalić)
 2. prof. dr. sc. Josip Mesarić, član (zamjena prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić)
 3. dr. sc. Dario Šebalj, član (zamjena dr. sc. Dina Bičvić)

Stegovni sud za studente (mandat od 13. rujna 2021. do 12. rujna 2023.)

 1. prof. dr. sc. Helena Štimac, predsjednica (zamjena doc. dr. sc. Ana Pap Vorkapić)
 2. prof. dr. sc. Mirela Alpeza, članica (zamjena dr. sc. Mia Cirkveni, pred.)
 3. studentica Rita-Krin Boduljak, članica (zamjena studentica Jovana Vuković)

(od 18. studenoga 2021.)