Izbornik

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u akademskoj 2019./2020. godini:

*Nastavnici izabrani u znanstvena-nastavna zvanja (47)

 • redoviti profesori u trajnom zvanju (15)
 1. prof.dr.sc. Ivana Barković Bojanić
 2. prof.dr.sc. Đula Borozan
 3. prof.dr.sc. Branimir Dukić
 4. prof.dr.sc. Jasna Horvat
 5. prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić
 6. prof.dr.sc. Branimir Marković
 7. prof.dr.sc. Branko Matić
 8. prof.dr.sc. Josip Mesarić
 9. prof.dr.sc. Sanja Pfeifer
 10. prof.dr.sc. Drago Ružić
 11. prof.dr.sc. Nataša Šarlija
 12. prof.dr.sc. Antun Šundalić
 13. prof.dr.sc. Zdravko Tolušić
 14. prof.dr.sc. Željko Turkalj
 15. prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac
 • redoviti profesori (5)
 1. prof.dr.sc. Boris Crnković
 2. prof.dr.sc. Antoaneta Klobučar
 3. prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka
 4. prof.dr.sc. Željko Požega
 5. prof.dr.sc. Domagoj Sajter
 • izvanredni profesori (23)
 1. izv.prof.dr.sc. Mirela Alpeza
 2. izv.prof.dr.sc. Antun Biloš
 3. izv.prof.dr.sc. Martina Briš Alić
 4. izv.prof.dr.sc. Dražen Ćućić
 5. izv.prof.dr.sc. Anamarija Delić
 6. izv.prof.dr.sc. Nataša Drvenkar
 7. izv.prof.dr.sc. Davor Dujak
 8. izv.prof.dr.sc. Aleksandar Erceg
 9. izv.prof.dr.sc. Ivana Fosić
 10. izv.prof.dr.sc. Anita Freimann
 11. izv.prof.dr.sc. Jerko Glavaš
 12. izv.prof.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić
 13. izv.prof.dr.sc. Marija Ham
 14. izv.prof.dr.sc. Domagoj Karačić
 15. izv.prof.dr.sc. Dražen Koški
 16. izv.prof.dr.sc. Ivan Kristek
 17. izv.prof.dr.sc. Ivo Mijoč
 18. izv.prof.dr.sc. Josipa Mijoč
 19. izv.prof.dr.sc. Mladen Pancić
 20. izv.prof.dr.sc. Dubravka Pekanov Starčević
 21. izv.prof.dr.sc. Julia Perić
 22. izv.prof.dr.sc. Helena Štimac
 23. izv.prof.dr.sc. Davorin Turkalj
 • docenti (4)
 1. doc.dr.sc. Ivan Kelić
 2. doc.dr.sc. Ljerka Sedlan König
 3. doc.dr.sc. Hrvoje Serdarušić
 4. doc.dr.sc. Marina Stanić

*Dva (2) predstavnika nastavnika izabranih u nastavna zvanja 

 1. Mirna Hocenski Dreiseidl, v. pred.
 2. mr. sc. Sanda Katavić Čaušić, pred.

*Dva (2) predstavnika suradnika izabranih u suradnička zvanja

 1. dr. sc. Dario Šebalj, asistent
 2. Dina Liović, mag.oec

*Jedan (1) predstavnik ostalih zaposlenika

 1. Boris Štulina, mag. oec., stručni suradnik za karijere studenata i alumni

*Deset (10) studentskih predstavnika

  1. Doris Mikić, predsjednica Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Osijeku
  2. Kristina Čubela
  3. Matej Babić
  4. Laura Devčić
  5. Nikola Iličić
  6. Ivan Kovačević
  7. Sara Kuček
  8. Ana Lebić
  9. Mateja Legac
  10. Ivana Majetić

Odluka o konstituiranju Fakultetskog vijeća u akademskoj 2019./2020. godini

Stalni odbori i povjerenstva Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora

 • početak mandata 28. rujna 2017.
 1. prof. dr. sc. Branko Matić, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer, član
 3. prof. dr. sc. Branimir Marković, član

Odbor za završne i diplomske radove

 • početak mandata 25. listopada 2018.
 1. doc. dr. sc. Anita Freimann, Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, Katedra za kvantitativne metode i informatiku, član
 3. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj, Katedra za marketing, član
 4. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, Katedra za management, organizaciju i poduzetništvo, član
 5. doc. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić, Katedra za financije i računovodstvo, član

Povjerenstvo za nastavu i studente

 • početak mandata 28. ožujka 2017.
 1. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Željko Požega, član
 3. izv. prof. dr. sc. Marija Ham, član

Povjerenstvo za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

 • početak mandata 15. veljače 2018.
 • tri (3) predstavnika nastavnika:
 1. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić, član
 3. doc. dr. sc. Aleksandar Erceg, član
 • jedan (1) predstavnik asistenta:
 1. Adela Has, mag. oec., član
 • jedan (1) predstavnik studenata:
 1. studentica Kristina Čubela, član
 • dva (2) predstavnika vanjskih dionika:
 1. Ivan Sarić, dipl. iur., pravni savjetnik Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda Osijek, član
 2. Beba Madunović, dipl. oec., rukovoditeljica Odjela za analitiku, statistiku i informatiku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Osijek, član

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

 • početak mandata 15. veljače 2018.
 1. izv. prof. dr. sc. Davor Dujak, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš, član
 3. Ivana Ružić, mag. oec., stručni suradnik za izdavačku djelatnost u Odsjeku za opće i administrativne poslove, član

Knjižnični odbor

 • početak mandata 10. srpnja 2019.
 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac, član
 3. mr. sc. Jasminka Mihaljević, viši knjižničar, voditeljica Knjižnice, član

Etičko povjerenstvo

 • početak mandata 15. veljače 2018.
 • iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju:
 1. doc. dr. sc. Ivana Fosić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Željko Požega, član
 • iz reda asistenata:
 1. Dario Šebalj, mag. oec., asistent, član
 • iz reda ostalih zaposlenika:
 1. Ivana Rožac, dipl. iur., stručni suradnik za kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima, član
 • iz reda studenata:
 1. Tomislav Brdarić, student, član

Povjerenstvo za suradnju s gospodarstvom

 • početak mandata 28. ožujka 2017.
 1. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac, član
 3. izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević, član
 4. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac, član
 5. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, član
 6. Ivan Sarić, dipl. iur., pravni savjetnik Hrvatske udruge poslodavaca, Regionalni ured Osijek, član

Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti

 • početak mandata 18. prosinca 2015.
 1. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Domagoj Sajter, član
 3. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj, član
 4. izv. prof. dr. sc. Julia Perić, član
 5. doc. dr. sc. Anita Freimann, član