Izbornik

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u akademskoj 2022./2023. godini:

 • Članovi Fakultetskog vijeća po položaju (5)
 1. Prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan
 2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Kelić, prodekan za nastavu
 3. Izv. prof. dr. sc. Marina Stanić, prodekanica za znanost
 4. Izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek, prodekan za financije i organizaciju poslovanja
 5. Prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica za suradnju s okruženjem, međunarodnu suradnju i projekte
 • Članovi Fakultetskog vijeća u znanstveno-nastavnom zvanju (42)

Redoviti profesori u trajnom zvanju (10)

 1. Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić
 2. Prof. dr. sc. Đula Borozan
 3. Prof. dr. sc. Branimir Dukić
 4. Prof. dr. sc. Jasna Horvat
 5. Prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar
 6. Prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić
 7. Prof. dr. sc. Sanja Pfeifer
 8. Prof. dr. sc. Nataša Šarlija
 9. Prof. dr. sc. Antun Šundalić
 10. Prof. dr. sc. Zdravko Tolušić

Redoviti profesori – prvi izbor (12)

 1. Prof. dr. sc. Mirela Alpeza
 2. Prof. dr. sc. Antun Biloš
 3. Prof. dr. sc. Davor Dujak
 4. Prof. dr. sc. Jerko Glavaš
 5. Prof. dr. sc. Marija Ham
 6. Prof. dr. sc. Ivo Mijoč
 7. Prof. dr. sc. Josipa Mijoč
 8. Prof. dr. sc. Dubravka Pekanov
 9. Prof. dr. sc. Željko Požega
 10. Prof. dr. sc. Domagoj Sajter
 11. Prof. dr. sc. Helena Štimac
 12. Prof. dr. sc. Davorin Turkalj

Izvanredni profesori (13)

 1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić
 2. Izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić
 3. Izv. prof. dr. sc. Dražen Ćućić
 4. Izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić
 5. Izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar
 6. Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Erceg
 7. Izv. prof. dr. sc. Ivana Fosić
 8. Izv. prof. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić
 9. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić
 10. Izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
 11. Izv. prof. dr. sc. Mladen Pancić
 12. Izv. prof. dr. sc. Julia Perić
 13. Izv. prof. dr. sc. Ljerka Sedlan König

Docenti (7)

 1. Doc. dr. sc. Jelena Franjković
 2. Doc. dr. sc. Tihana Koprivnjak Popović
 3. Doc. dr. sc. Petra Mezulić Juric
 4. Doc. dr. sc. Ana Pap Vorkapić
 5. Doc. dr. sc. Hrvoje Serdarušić
 6. Doc. dr. sc. Dario Šebalj
 7. Doc. dr. sc. Ana Živković
 • Dva (2) predstavnika nastavnika u nastavnom zvanju
 1. Mirna Hocenski Dreiseidl, v. pred.
 2. Mr. sc. Sanda Katavić Čaušić, v. pred.
 • Dva (2) predstavnika suradnika u suradničkom zvanju 
 1. Dr. sc. Dina Bičvić, asistentica
 2. Mr. sc. Sofija Turjak, assistentica
 • Jedan (1) predstavnik ostalih zaposlenika
 1. Boris Štulina, mag. oec., stručni suradnik za karijerno savjetovanje i razvoj karijera
 • Deset (10) studentskih predstavnika 
 1. Saša Milaković, predsjednik Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Osijeku
 2. Iva Tolić
 3. Pejo Bosnić
 4. Dora Pakšec
 5. Tin Mandić
 6. Karla Sajfert
 7. Matej Švob
 8. Izabela Ivešić
 9. Ana Puljić
 10. Tamara Grgić

 

Stalni odbori i povjerenstva Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku

* mandat studentskih predstavnika traje dvije godine

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora (mandat od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2025.)

 1. prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Đula Borozan, članica
 3. prof. dr. sc. Antun Šundalić, član

Odbor za završne i diplomske radove (mandat od 25. listopada 2018. do 24. listopada 2022.)

 1. izv. prof. dr. sc. Anita Freimann, Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo, članica
 3. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj, Katedra za marketing, član
 4. izv. prof. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić, Katedra za financije i računovodstvo, članica
 5. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, Katedra za kvantitativne metode i informatiku, članica

Povjerenstvo za nastavu i studente (mandat od 22. travnja 2021. do 21. travnja 2025.)

 1. doc. dr. sc. Ivan Kelić, prodekan za nastavu, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, članica
 3. prof. dr. sc. Marija Ham, članica
 4. prof. dr. sc. Željko Požega, član
 5. studentica Dora Pakšec, članica (od 18. studenoga 2021.)

Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (mandat od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2026.)

 • tri (3) predstavnika nastavnika:
 1. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Ivan Kelić, član
 3. prof. dr. sc. Helena Štimac, članica
 • jedan (1) predstavnik asistenta:
 1. Kristina Hodak, mag. oec., članica
 • jedan (1) predstavnik studenata:
 1. studentica Doris Jurenec, članica (od 18. studenoga 2021.)
 • dva (2) predstavnika vanjskih dionika:
 1. dr. sc. Ivan Sarić, direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Regionalnog ureda u Osijeku, član
 2. mr. sc. Igor Medić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Osijeka, član

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost (mandat od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2026.)

 1. prof. dr. sc. Mirela Alpeza, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Ana Pap Vorkapić, članica
 3. dr. sc. Adela Has, članica

Knjižnični odbor (mandat od 10. srpnja 2017. do 9. srpnja 2023.)

 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Helena Štimac, članica
 3. mr. sc. Jasminka Mihaljević, voditeljica Knjižnice, članica

 Etičko povjerenstvo (mandat od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2026.)

 • iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju:
 1. prof. dr. sc. Antun Šundalić, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Jasna Horvat, članica
 • iz reda asistenata:
 1. Marija Ileš, mag. oec., članica
 • iz reda ostalih zaposlenika:
 1. Goran Marković, mag. oec., voditelj Ureda za studente i studije, član
 • iz reda studenata:
 1. student Matej Švob, član (od 18. studenoga 2021.)

Povjerenstvo za suradnju s gospodarstvom (mandat od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2025.)

 1. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov, članica
 3. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, članica
 4. prof. dr. sc. Helena Štimac, članica
 5. dr. sc. Dario Šebalj, član
 6. dr. sc. Ivan Sarić, direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Regionalnog ureda u Osijeku, vanjski član

Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti (mandat od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2025.)

 1. doc. dr. sc. Ana Pap Vorkapić, predsjednica
 2. dr. sc. Tihana Koprivnjak Popović, članica
 3. dr. sc. Petra Mezulić Juric, članica
 4. dr. sc. Dražen Novaković, član
 5. dr. sc. Mia Cirkveni, pred., članica

Stegovno povjerenstvo za provođenje stegovnog postupka protiv nastavnika i suradnika (mandat od 28. svibnja 2020. do 27. svibnja 2024.)

 1. prof. dr. sc. Drago Ružić, predsjednik (zamjena prof. dr. sc. Antun Šundalić)
 2. prof. dr. sc. Josip Mesarić, član (zamjena prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić)
 3. dr. sc. Dario Šebalj, član (zamjena dr. sc. Dina Bičvić)

Stegovni sud za studente (mandat od 13. rujna 2021. do 12. rujna 2023.)

 1. prof. dr. sc. Helena Štimac, predsjednica (zamjena doc. dr. sc. Ana Pap Vorkapić)
 2. prof. dr. sc. Mirela Alpeza, članica (zamjena dr. sc. Mia Cirkveni, pred.)
 3. studentica Rita-Krin Boduljak, članica (zamjena studentica Jovana Vuković)

(od 18. studenoga 2021.)