Izbornik

Uprava

Dekan i prodekani

Dekan: prof.dr.sc. Vladimir Cini

Prodekan za financije i za organizaciju poslovanja: prof.dr.sc. Branimir Marković

Prodekanica za nastavu: izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

Prodekan za znanost: prof.dr.sc. Josip Mesarić

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku za akademsku 2013/2014. godinu:

I. iz reda zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju

doc.dr.sc. Mirela Alpeza
doc.dr.sc. Antun Biloš
prof.dr.sc. Đula Borozan
doc.dr.sc. Martina Briš Alić
prof.dr.sc. Vladimir Cini
doc.dr.sc. Boris Crnković
doc.dr.sc. Dražen Ćućić
doc.dr.sc. Anamarija Delić
doc.dr.sc. Nataša Drvenkar
doc.dr.sc. Davor Dujak
prof.dr.sc. Branimir Dukić
prof.dr.sc. Ivan Ferenčak
doc.dr.sc. Ivana Fosić
doc.dr.sc. Anita Frajman Ivković
doc.dr.sc. Jerko Glavaš
doc.dr.sc. Marija Ham
prof.dr.sc. Jasna Horvat
doc.dr.sc. Domagoj Karačić    
prof.dr.sc. Antoaneta Klobučar
doc.dr.sc. Dražen Koški
doc.dr.sc. Ivan Kristek
prof.dr.sc. Maja Lamza Maronić
prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić
prof.dr.sc. Branimir Marković
prof.dr.sc. Branko Matić
prof.dr.sc. Mane Medić
prof.dr.sc. Marcel Meler
prof.dr.sc. Josip Mesarić
doc.dr.sc. Ivo Mijoč
prof.dr.sc. Branko Novak
izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka
doc.dr.sc. Mladen Pancić
doc.dr.sc. Dubravka Pekanov Starčević
doc.dr.sc. Julia Perić
prof.dr.sc. Sanja Pfeifer
izv.prof.dr.sc. Željko Požega
prof.dr.sc. Drago Ružić
doc.dr.sc. Domagoj Sajter
prof.dr.sc. Zdenko Segetlija
prof.dr.sc. Nataša Šarlija
doc.dr.sc. Helena Štimac
prof.dr.sc. Antun Šundalić
prof.dr.sc. Željko Turkalj
prof.dr.sc. Marijana Zekić Sušac

II. iz reda zaposlenika u nastavnom zvanju

Ljerka Radoš, v.pred.
Željko Vukić, v.pred.

III. iz reda zaposlenika u suradničkom zvanju

Ivan Kelić, univ.spec.oec.
Hrvoje Serdarušić, dipl.oec.

IV. iz reda studenata

Dino Bičvić
Ivana Unukić
Matija Vištica
Bruno Mandić
Tihana Petrović
Domagoj Kurtović
Nikolina Jurković

Tajništvo

Adresa: Osijek, Trg Lj. Gaja 7, tel. 031/224-410

Tajnica: mr.sc. Nada Petričević, tel. 031/224-412