Izbornik

Riječ Dekana

CrnkovicEkonomski fakultet u Osijeku jedan je od najstarijih fakulteta i visokoobrazovnih institucija u Osijeku i Slavoniji i Baranji te je bio i okosnica osnutka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osnovan je 1961. godine, kao nastavak aktivnosti Centra za ekonomski studij zagrebačkoga sveučilišta, a uz veliku podršku tadašnjega gospodarstva, gospodarske komore, te institucija lokalne i regionalne vlasti. Od prvih dana postojanja fakultet teži svojem pozicioniranju kao autonomnoj, modernoj, komparativno-kompetitivnoj ustanovi bliskoj europskoj i svjetskoj kvaliteti nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada.

Ekonomski fakultet u Osijeku odigrao je znakovitu ulogu u obrazovanju znanstvenika i stručnjaka u ovom dijelu Hrvatske. Naš najveći uspjeh su naši studenti, ljudi koji su završili studij na našem Fakultetu i koji danas obnašaju najodgovornije funkcije u gospodarstvu, državnoj upravi i lokalnoj i regionalnoj samoupravi, ne samo u regiji, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Do 2017. godine je na Fakultetu diplomiralo 9.566 studenata na dodiplomskom i 2.465 studenata na diplomskom studiju, 691 studenata je magistriralo, te 258 studenata doktoriralo.

Snaga Fakulteta počiva, prije svega, na visokoobrazovanim i visokomotiviranim nastavnicima i znanstvenicima koji su nositelj svih ključnih aktivnosti fakulteta. Na fakultetu je trenutno zaposleno 49 nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju (redoviti i izvanredni profesori, docenti) i 15 suradnika (asistenata i poslijedoktoranata). Kvaliteti nastavnog procesa uvelike pridonosi i angažman velikog broja vanjskih suradnika koji su priznati stručnjaci iz gospodarskog života. Entuzijazam i novi pogledi velikog broja mladih nastavnika, uz bogatstvo iskustva zrelih generacija, dragocjeni su kao polazna točka budućeg razvoja fakulteta.

Fakultet raspolaže s prostorom ukupne površine 5050 m2, a što se odnosi na dvorane, kabinete nastavnika, te komunikacijske prostore. U ovim prostorima je instalirana najsuvremenija oprema za izvođenje nastave, te 400 računalnih mjesta, što sve zajedno stvara uvjete za visoku razinu kvalitete nastavnog procesa i znanstvenoistraživačkog rada. Biblioteka s fundusom knjiga i časopisa, te čitaonica s virtualnim odjelom za internetski pristup svim relevantnim svjetskim bazama podataka omogućava nastavnicima i studentima kvalitetan odgovor  zahtjevima struke i najnovijim metodama potvrde teorije u stvarnosti.

U 2011. godini Fakultet je prošao kroz uspješan proces međunarodne akreditacije i dobio IQA (CEEMAN International Quality Accreditation) certifikat kojim se potvrđuju: visoka kvaliteta programa i njegova realizacija, kadrovski potencijal i opremljenost ali i konačni rezultati. Ime Ekonomskog fakulteta u Osijeku može se naći i u međunarodnoj akademskoj bazi najboljih poslovnih škola u svijetu. Takova prepoznatljivost u međunarodnim okvirima donijela je i dodatno priznanje, UNESCO – katedra za poduzetništvo, koja se dodjeljuje institucijama i pojedincima za iznimna postignuća u nekom području. Kao potvrda opredijeljenosti Fakulteta za pružanje visoko kvalitetne obrazovne usluge i znanstvenoistraživačkog rada, te primjenu uspješnog sustava upravljanja organizacijom svjedoči i Certifikat o ispunjavanju norme ISO 9001:2008, koji je Fakultet dobio 2013. godine.

U svojoj, više do 50 godina dugoj, povijesti kako su se mijenjale vanjske okolnosti tako se mijenjao i Fakultet. Promjene su se prije svega odnosile na prilagođavanje studijskih programa Fakulteta potrebama tržišta rada. Tako se od 2005. godine na Fakultetu studira po studijskim programima prilagođenim bolonjskom sustavu. Na Fakultetu se danas izvodi cjelokupna obrazovna vertikala sveučilišnih studija od preddiplomskog do doktorskog studija. Resursi Fakulteta i veliki broj visokoobrazovanih nastavnika omogućuju Fakultetu razvoj kvalitetnih studijskih programa koji se razvijaju i u dubinu i u širinu. Na Fakultetu se danas može studirati na šest studijskih programa poslovne ekonomije i jednom programu ekonomije. Uz to veliki broj izbornih kolegija omogućuje studentima prilagodbu studijskog programa njihovim vlastitim preferencijama i željama.

Ono što je dodatna vrijednost Fakulteta jesu brojne mogućnosti koje pruža svojim studentima: velik broj studijskih programa na svim razinama obrazovanja, brojne izvannastavne aktivnosti u kojima studenti razvijaju svoja znanja i vještine te povećavaju svoju zapošljivost, suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj razini s institucijama visokoga obrazovanja i gospodarskim subjektima na različitim znanstvenim i stručnim projektima, kao i projektima mobilnosti kroz Erasmus+ program. Neka od europskih sveučilišta s kojima Ekonomski fakultet u Osijeku ima potpisane ugovore o bilateralnoj suradnji su: University of Vienna, University of Business in Prague, Universitat Augsburg, HHL Leipzig Graduate School of Management, Pforzheim University, University of Malaga, Murcia University, Kaposvar University, University of Pecs, University of Bari Aldo Moro, Hanze University of Applied Sciences Groningen.

Dugi niz godina, kroz svoju viziju i misiju Ekonomski fakultet u Osijeku dokazuje svoju predanost poticanju i ostvarenju izvrsnosti u svojoj znanstvenoistraživačkoj i nastavnoj aktivnosti kao važnome preduvjetu ostvarenja napretka i konkurentnosti društva u kojemu živi i djeluje. Sve navedeno zasigurno ukazuje da bogata tradicija i sadašnji intelektualni potencijal Fakulteta mogu i u budućnosti biti snažna potpora razvoju gospodarstva Regije i Republike Hrvatske kao cjeline.

DEKAN

prof.dr.sc. Boris Crnković