Izbornik

Riječ Dekana

prof.dr.sc. Vladimir Cini

Ekonomski fakultet u Osijeku ove godine obilježava pedesetdrugu obljetnicu uspješnog djelovanja, te osmu godinu primjene posvema novih, bolonjskom procesu prilagođenih obrazovnih programa.

Fakultet raspolaže s prostorom ukupne površine 5050 m2, a što se odnosi na dvorane, kabinete nastavnika, te komunikacijske prostore. U ovim prostorima je instalirana najsuvremenija oprema za izvođenje nastave, te 400 računalnih mjesta, što sve zajedno stvara uvjete za visoku razinu kvalitete nastavnog procesa i znanstvenoistraživačkog rada. Biblioteka s fundusom knjiga i časopisa, te čitaonica s virtualnim odjelom za internetski pristup svim relevantnim svjetskim bazama podataka omogućava nastavnicima i studentima kvalitetan odgovor  zahtjevima struke i najnovijim metodama potvrde teorije u stvarnosti.

Ovaj je Fakultet odigrao znakovitu ulogu u obrazovanju znanstvenika i stručnjaka u ovom dijelu Hrvatske. Do 2013. godine je diplomiralo 10.316 studenata, 345 je završilo poslijediplomski specijalistički studij, 691 je magistriralo, te 191 doktoriralo. Fakultet teži svojem pozicioniranju kao autonomnoj, modernoj, komparativno-kompetitivnoj ustanovi bliskoj europskoj i svjetskoj kvaliteti nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada. Rezultati toga nastojanja očituju se ponajprije u oživljavanju i podizanju razine međunarodne suradnje, u čemu u sve većoj mjeri sudjeluju i studenti različitih razina edukacijskih programa.

U 2011. godini Fakultet je prošao kroz uspješan proces međunarodne akreditacije i dobio IQA (CEEMAN International Quality Accreditation) certifikat kojim se potvrđuju: visoka kvaliteta programa i njegova realizacija, kadrovski potencijal i opremljenost ali i konačni rezultati. Ime Ekonomskog fakulteta u Osijeku može se naći i u međunarodnoj akademskoj bazi najboljih poslovnih škola u svijetu. Takova prepoznatljivost u međunarodnim okvirima donijela je i dodatno priznanje, UNESCO – katedra za poduzetništvo, koja se dodjeljuje institucijama i pojedincima za iznimna postignuća u nekom području.

Kao potvrda opredijeljenosti Fakulteta za pružanje visoko kvalitetne obrazovne usluge i znanstvenoistraživačkog rada, te primjenu uspješnog sustava upravljanja organizacijom svjedoči i Certifikat o ispunjavanju norme ISO 9001:2008, koji je Fakultet dobio 2013. godine.

Upravo činjenica da je Ekonomski fakultet u Osijeku osnovan prije 52 godine, kao jedna od prvih visokoškolskih institucija u Gradu i Regiji, te bio i jedna od okosnica osnutka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zasigurno ukazuje da bogata tradicija i sadašnji intelektualni potencijal Fakulteta mogu i u budućnosti biti snažna potpora razvoju gospodarstva Regije i Republike Hrvatske kao cjeline.

DEKAN 

prof. dr. sc. Vladimir Cini