Izbornik

Razine obrazovanja

Fakultet treba osigurati u datim uvjetima moguću individualizaciju obrazovanja (imajući u vidu vlastiti trade-off stvaranja prestiža i racionalnosti poslovanja) kroz djelomično modularno definiranje obrazovnih sadržaja: osnovni (obvezni) sadržaji + izborni sadržaji. Struktura obrazovnih programa treba osigurati ekonomsko obrazovanje kao primarno i dopunsko za ekonomiste i neekonomiste.

Od 2005. godine na fakultetu se nastava odvija prema novom nastavnom planu i programu sastavljenom na principima Bolonjskog procesa. Prema tom programu postoji nekoliko razina obrazovanja.

Pogledajte shemu studiranja prema Bolonjskom procesu.

Razine obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Sveučilišni studij (u trajanju od 3+2+2g)

  • Preddiplomski studij (u trajanju od 3 godine) nakon kojeg se stječe naziv prvostupnik/prvostupnica ekonomije
  • Diplomski studij (u trajanju od 2 godine) nakon kojeg se stječe naziv magistar ekonomije
  • Poslijediplomski specijalistički studij (u trajanju od 3 semestra, za studente koji su završili četverogodišnji dodiplomski studij po starom nastavnom programu) nakon kojeg se stječe naziv magistar specijalista društvenih znanosti
  • Poslijediplomski ili doktoralni studij (u trajanju od 2 godine) nakon kojeg se stječe naziv doktor ekonomije

Na Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju studenti mogu birati između sedam smjerova za koje Fakultet ima dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Stručni studij

 

Pravila studiranja prema Bolonjskom procesu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Povremeni obrazovni seminar

Fakultet organizira i izvodi i povremene obrazovne seminare.

Studij omogućava vertikalnu “prohodnost”, ali uvijek zadržava karakteristiku individualizacije kroz dijelom modularno građenje cjeline obrazovnog programa. “Prohodnost” studija treba biti i prema nastavku studija na kompetentnim studijima Zapadne Europe i SAD. Ostvarivanje takve “prohodnosti” prema sredinama s razvijenijim gospodarstvima i visokim obrazovnim standardima trebalo bi biti i jedno od najznačajnijih mjerila kompetencije našeg Fakulteta unutar Republike Hrvatske.