Izbornik

Pravo na pristup informacijama

 Službenik za informiranje: Biljana Graša, mag. iur.

 e-mail adresa: pristup.informacijama@efos.hr

 

Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama

Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima 2014.

Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima 30.06.2015.

Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima do 31.12.2015.

Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima do 31.12.2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Informacije o dodjeljenim bespovratnim sredstvima za 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima za 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Informacije o dodjeljenim bespovratnim sredstvima za 2021

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Obrasci:

1. Zahtjev za pristup informacijama

2. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

3. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije