Izbornik

Povijest

Ekonomski fakultet u Osijeku jedan je od najstarijih fakulteta i visokoobrazovnih institucija u Osijeku, Slavoniji, Baranji i Srijemu te je bio okosnica osnutka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osnovan je 1961. godine, kao nastavak aktivnosti Centra za ekonomski studij zagrebačkoga sveučilišta, a uz veliku podršku tadašnje poslovne zajednice, gospodarske komore, te institucija lokalne i regionalne vlasti. Ta „regionalna” utemeljenost odredila je od samoga početka i profil Fakulteta: u znanstveno-istraživačkom radu usmjerenoga na probleme regionalnog razvoja i razvoja poduzeća, a u obrazovnim programima usmjerenoga na problematiku organizacije poslovanja i upravljanja poduzećem. Na početku prve godine djelovanja u Centru za ekonomski studij u Osijeku (osnovanoga 25. lipnja 1959. godine) upisalo se ukupno 293 studenta. Nakon dvije godine, točnije 14. lipnja 1961. godine, Centar za ekonomski studij transformirao se u Ekonomski fakultet u Osijeku. Osnivanjem Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1975. godine, Fakultet postaje njegova sastavnica. Nastavni plan i program četverogodišnjeg studija koji je u cijelosti usvojen od strane tadašnjeg Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu u proljeće 1997. godine uključivao je dva smjera: Financijski menadžment i Marketing menadžment te je, kao takav, mogao odgovoriti na zahtjeve za kvalitetnim kadrovima koji su evidentno nedostajali u ratom posrnulom gospodarstvu ovog područja. Fakultet sve do 1999. godine bilježi ubrzani rast mjereno brojem upisanih studenata, polaznika poslijediplomskog studija, doktoranata i nastavnog osoblja.

Neosporiva je činjenica kako je, u 57 godina svog postojanja, Fakultet odigrao znakovitu ulogu u obrazovanju znanstvenika i stručnjaka u ovom dijelu Republike Hrvatske te je njegova djelatnost bila odraz okruženja kojemu pripada, kao i potražnji njegovih studenata. Do 2017. godine na Fakultetu je diplomiralo 9.566 studenata na dodiplomskom i 2.465 studenata na diplomskom studiju, 691 studenata je magistriralo, te 258 studenata doktoriralo. Od prvih dana svog postojanja Fakultet teži pozicioniranju kao autonomnoj, modernoj, komparativno-kompetitivnoj ustanovi bliskoj europskoj i svjetskoj kvaliteti nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada. Kroz svoju viziju i misiju Fakultet dokazuje svoju predanost poticanju i ostvarenju izvrsnosti u svojoj znanstveno-istraživačkoj i nastavnoj aktivnosti kao važnom preduvjetu ostvarenja napretka i konkurentnosti društva u kojemu djeluje. Sve navedeno upućuje na to da bogata tradicija i sadašnji intelektualni potencijal Fakulteta mogu i u budućnosti biti snažna potpora razvoju gospodarstva Regije i Republike Hrvatske kao cjeline.