Izbornik

Povijest

Ekonomski fakultet u Osijeku, razvojno gledajući, nastao je transformacijom Centra za ekonomske studije. Centar za ekonomske studije osnovan je 25. lipnja 1959. u Osijeku kao jedinica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Na početku prve godine djelovanja u Centru za ekonomski studij u Osijeku upisalo se ukupno 293 studenta. Nakon dvije godine, tj. 14. lipnja 1961. Centar za ekonomski studij transformira se u Ekonomski fakultet u Osijeku. Osnivanjem Sveučilišta u Osijeku (1975.) Ekonomski fakultet u Osijeku postaje njegova članica. Ekonomski fakultet u Osijeku sve do 1999. ima ubrzani rast i sa stajališta broja upisanih studenata, polaznika poslijediplomskog studija, doktoranata i nastavnog osoblja.

Ekonomski fakultet u Osijeku odigrao je znakovitu ulogu u obrazovanju znanstvenika i stručnjaka u ovom dijelu Hrvatske, budući da je na njemu diplomiralo preko 6.600 studenata. Trenutno na Fakultetu studira oko 1.600 redovitih studenata. Prema novom nastavnom planu i programu na četverogodišnjem studiju u cijelosti usvojenom od strane Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu u proljeće 1997. godine, postoje dva smjera, financijski management i marketing management, na kojima će se obrazovati kvalitetni kadrovi koji evidentno nedostaju ratom posrnulom gospodarstvu ovog područja. Ekonomski fakultet se na taj način profilira kao poslovni fakultet, odnosno fakultet za poslovno upravljanje.

Potrebe gospodarstva za pojedinim profilima ekonomskih stručnjaka u dijelu Republike Hrvatske koji gravitira Ekonomskom fakultetu u Osijeku su trenutno u svakom slučaju nepoznanica, već i zbog činjenice što je u njemu tek u završetku proces pretvorbe i privatizacije, a u začetku i proces restrukturiranja gospodarstva, koji tek potpunim reintegriranjem hrvatskog Podunavlja mogu imati svoj puni smisao. Do tog vremena, a osobito do vremena kada će gospodarstvo, u ovom slučaju gospodarstvo u ovom području, uspjeti prevladati posljedice rata i ravnopravno se uključiti u tržišnu utakmicu na hrvatskom, a naravno i europskom tržištu, bit će objektivno teško, a ponajprije i nezahvalno utvrditi ekonomske profile potrebne gospodarstvu. Do tada, što ne držimo i osobito znakovitim problemom, gospodarstvo će morati zapošljavati profile koji će biti specijalizirani za marketing management ili financijski management, a koji će pri tome ipak u svakom slučaju imati potrebnu širinu obrazovanja kojom će u najvećem dijelu moći zadovoljiti predvidive potrebe gospodarstva. Po normaliziranju gospodarske situacije i razrješavanju kadrovskih i inih problema Ekonomski fakultet u Osijeku će, vjerujemo, biti u mogućnosti nominirati, vjerojatno, još najmanje jedan smjer na sveučilišnom studiju, naravno, ponajprije na temelju objektivno istraženih dugoročnih potreba gospodarstva u ovom dijelu Republike Hrvatske.

Budući da se naš Fakultet bavi obrazovanjem za potrebe gospodarstva, novi Nastavni plan i program temelji se na tri bitna postulata gospodarskog sustava. Prepoznatljivost djelatnosti Ekonomskog fakulteta u Osijeku izraz je raspoloživosti resursa Istočne Hrvatske, iz koje je najveći broj studenata i gdje se naši studenti najviše zapošljavaju. Novi nastavni plan i program sadrži i znanstvene discipline (npr. Međunarodna ekonomija, Međunarodni marketing, Međunarodni financijski management itd.) koje proširuju znanja, kako bi diplomirani studenti imali i europsku orijentaciju. Svjesni dosadašnjeg stupnja razvoja Ekonomskog fakulteta u Osijeku i vjerujući u dodatne impulse (investicijska ulaganja, kadrovi) i potrebe za ekonomistima u Istočnoj Hrvatskoj (obnova i razvoj), ovaj Fakultet ima opravdanja za budući i brži razvoj.

Fakultet će pri tome težiti k pozicioniranju prema autonomnom, modernom, komparativno kompetentnom fakultetu, bliskom europskoj i svjetskoj kvaliteti nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada. Rezultirat će to ponajprije iz oživljavanja i znakovitog podizanja razine međunarodne suradnje, u čemu će u mnogo većoj sudjelovati i studenti svih godišta. Od studenata koji se na Fakultet upisuju zbog toga se očekuje aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, samoinicijativnost i osobito zanimanje za praktičnu primjenu stečenih ekonomskih znanja, kao i korištenje svih mogućnosti koje, uz poznavanje stranih jezika, pružaju suvremene informatičke tehnologije. Fakultet će im u tom pravcu pružiti maksimalno moguću pomoć.