Izbornik

Ustrojbene jedinice Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Ustrojbene jedinice Fakulteta jesu katedre, centri, knjižnica i tajništvo.

Znanstveno-nastavne ustrojbene jedinice na Fakultetu su katedre. Katedra je temeljna ustrojbena jedinica Fakulteta za izvođenje nastavnog, znanstvenog i  stručnog rada.
Na Fakultetu se ustrojava šest katedri i to:

 1. Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju
  Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Đula Borozan
  Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 2. Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo
  Predsjednica katedre: izv. prof. dr. sc. Julia Perić
  Katedra ima 17 zaposlenika, od kojih su 12 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 3. Katedra za marketing
  Predsjednik katedre: izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj
  Katedra ima 14 zaposlenika, od kojih su 11 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 4. Katedra za financije i računovodstvo
  Predsjednik katedre: izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić
  Katedra ima 12 zaposlenika, od kojih su 8 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 5. Katedra za kvantitativne metode i informatiku
  Predsjednica katedre: izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč
  Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 6 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 6. Katedra interdisciplinarnih kolegija
  Predsjednica katedre: Mirna Hocenski-Dreiseidl, v. pred.
  Katedra ima 4 zaposlenika, od kojih su 3 izabrani u nastavno zvanje i 1 je izabran u znanstveno-nastavno zvanje.

Katedre imaju 67 zaposlenika.

Na Fakultetu je ustrojena UNESCO katedra za poduzetništvo kao posebna ustrojbena jedinica na temelju ugovora potpisanog između između The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 18. veljače 2008. godine.

Na Fakultetu se ustrojavaju dva centra i to:

 1. Centar za cjeloživotno učenje radi provedbe programa cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja
  Voditelj centra: izv. prof. dr. sc. Ivana Bestvina
 2. Centar poslovne izvrsnosti za obavljanje znanstvenog, stručnog rada i transfer znanja.

Centri imaju 1 zaposlenika.

Knjižnica je ustrojbena jedinica Fakulteta za obavljanje knjižnično-informacijske zadaće i poslova za nastavne, znanstveno-istraživačke i stručne potrebe Fakulteta. Knjižnica je u funkciji nastave.
Knjižnica ima 3 zaposlenika.

Tajništvo

Tajnica fakulteta: Biljana Graša, mag.iur., tel. 031/224-412, email biljana@efos.hr
Razgovor sa studentima: Utorak: 09:00 – 10:00

Na Fakultetu se ustrojava Odjel u područnoj službi/Tajništvo Fakulteta kao ustrojbena jedinica za obavljanje organizacijskih, poslovnih odnosa, stručno-administrativnih te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta utvrđenih Statutom Fakulteta i drugim općim aktima.
Tajništvo ima 32 zaposlenika.
U Tajništvu se ustrojavaju: pododsjeci, odjeljci, odsjeci te druge ustrojbene jedinice kao niže ustrojbene jedinice:

1. Ured (pododsjek u područnoj službi) za pravne i stručno-administrativne poslove
1.1. Ured (odsjek) za stručno-administrativne poslove
1.2. Ured (odjeljak) za upravljanje ljudskim resursima
Ured ima 4 zaposlenika.

2. Ured (pododsjek u središnjoj službi) za financijsko-računovodstvene poslove
2.1. Ured (odsjek) za izdatke zaposlenika
2.2. Ured (ispostava) za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
Ured ima 4 zaposlenika.

3. Ured (odjeljak) za poslovne odnose i nabavu
Ured ima 1 zaposlenika.

4. Ured (odjeljak) za studente i studije
4.1. Ured (odsjek) za studentska pitanja
Ured ima 4 zaposlenika

5. Ured (odjeljak) za poslijediplomske studije
Ured ima 1 zaposlenika.

6. Ured (odjeljak) za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Ured ima 1 zaposlenika.

7. Ured (odjeljak) za karijerno savjetovanje i razvoj karijera
Ured ima 1 zaposlenika.

8. Ured (odjeljak) za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
Ured ima 1 zaposlenika.

9. Ured (odjeljak) za projekte i programe EU
Ured ima 1 zaposlenika.

10. Ured (odjeljak) za računalnu mrežu i komunikacijske sustave
10.1. Ured (odsjek) za razvoj informacijskog sustava
10.2. Ured (odsjek) za informacijsku i računalnu infrastrukturu
Ured ima 3 zaposlenika.

11. Ured (odsjek) dekana
Ured ima 1 zaposlenika.

12 Ured (odsjek) za centralnu arhivu i urudžbeni zapisnik
Ured ima 1 zaposlenika.

13. Ured (ostala ustrojstvena jedinica) za tehničke i pomoćne poslove
Ured ima 8 zaposlenika.

 

Knjižnica

Radno vrijeme knjižnice:

 • ponedjeljak – četvrtak: 8-20 sati
 • petak: 8-15 sati

Skriptarnica

Radno vrijeme skriptarnice:

 • ponedjeljak – petak: 9-12 sati
 • utorak: 9-12 sati i 16-18 sati

Ured za studente i studije

Radno vrijeme referade:

 • radnim danom: 8-12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente): 16-18:30 sati