Izbornik

Ustrojbene jedinice Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Ustrojbene jedinice Fakulteta jesu katedre, knjižnica i tajništvo.

Na Fakultetu se ustrojava šest katedri i to:

 1. Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju
  Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Đula Borozan
  Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 2. Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo
  Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Nataša Šarlija
  Katedra ima 16 zaposlenika, od kojih su 12 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 3. Katedra za marketing
  Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić
  Katedra ima 13 zaposlenika, od kojih su 11 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 4. Katedra za financije i računovodstvo
  Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Domagoj Sajter
  Katedra ima 12 zaposlenika, od kojih su 8 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 5. Katedra za kvantitativne metode i informatiku
  Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar
  Katedra ima 9 zaposlenika, od kojih su 6 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 6. Katedra interdisciplinarnih kolegija
  Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Antun Šundalić
  Katedra ima 5 zaposlenika, od kojih su 4 izabrani u nastavno zvanje i 1 je izabran u znanstveno-nastavno zvanje.

Katedre imaju 65 zaposlenika.

Na Fakultetu je ustrojena UNESCO katedra za poduzetništvo kao posebna ustrojbena jedinica na temelju ugovora potpisanog između između The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 18. veljače 2008. godine.

 

Centar za cjeloživotno učenje
Centar ima 1 zaposlenika.


Knjižnica

Knjižnica ima 3 zaposlenika.


Tajništvo

Tajnik fakulteta: Biljana Graša, mag.iur., tel. 031/224-412, email biljana@efos.hr
Razgovor sa studentima: Utorak: 09:00 – 10:00

Na Fakultetu se ustrojava Odjel u područnoj službi (Tajništvo) kao ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta utvrđenih Statutom Fakulteta i drugim općim aktima.
Tajništvo ima 29 zaposlenika.
U Tajništvu se ustrojavaju: pododsjeci, odjeljci, odsjeci te druge ustrojbene jedinice kao niže ustrojbene jedinice:

1.1. Ured (pododsjek) za pravne i stručno-administrativne poslove
1.1.1. Ured (odsjek) za stručno-administrativne poslove
1.1.2. Ured (odjeljak) za upravljanje ljudskim resursima
Ured ima 4 zaposlenika.

1.2. Ured (pododsjek) za financijsko-računovodstvene poslove
1.2.1. Ured (odsjek) za izdatke zaposlenika
1.2.2. Ured (ispostava) za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
Ured ima 4 zaposlenika.

1.3. Ured (odjeljak) za poslovne odnose i nabavu
Ured ima 1 zaposlenika.

1.4. Ured (odjeljak) za studente i studije
1.4.1. Ured (odsjek) za studentska pitanja
Ured ima 3 zaposlenika

1.5. Ured (odjeljak) za poslijediplomske studije
Ured ima 1 zaposlenika.

1.6. Ured (odjeljak) za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Ured ima 1 zaposlenika.

1.7. Ured (odjeljak) za karijerno savjetovanje i razvoj karijera
Ured ima 1 zaposlenika.

1.8. Ured (odjeljak) za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
Ured ima 1 zaposlenika.

1.9. Ured (odjeljak) za projekte i programe EU
Ured ima 1 zaposlenika.

1.10. Ured (odjeljak) za računalnu mrežu i komunikacijske sustave
1.10.1. Ured (odsjek) za razvoj informacijskog sustava
1.10.2. Ured (odsjek) za informacijsku i računalnu infrastrukturu
Ured ima 2 zaposlenika.

1.11. Ured (odsjek) dekana
Ured ima 1 zaposlenika.

1.12 Ured (odsjek) za centralnu arhivu i urudžbeni zapisnik
Ured ima 1 zaposlenika.

1.13. Ured (ostala ustrojstvena jedinica) za tehničke i pomoćne poslove
Ured ima 8 zaposlenika.

 

Knjižnica

Radno vrijeme knjižnice:

 • ponedjeljak – četvrtak: 8-20 sati
 • petak: 8-15 sati

Skriptarnica

Radno vrijeme skriptarnice:

 • ponedjeljak – petak: 9-12 sati
 • utorak: 9-12 sati i 16-18 sati

Ured za studente i studije

Radno vrijeme referade:

 • radnim danom: 8-12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente): 16-18:30 sati