Izbornik

Ustrojbene jedinice Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Ustrojbene jedinice Fakulteta jesu katedre, knjižnica i tajništvo.

Na Fakultetu se ustrojava šest katedri i to:

 1. Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju
  Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Đula Borozan
  Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 2. Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo
  Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Nataša Šarlija
  Katedra ima 17 zaposlenika, od kojih su 13 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 3. Katedra za marketing
  Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Drago Ružić
  Katedra ima 12 zaposlenika, od kojih su 10 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 4. Katedra za financije i računovodstvo
  Predsjednik katedre: izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
  Katedra ima 13 zaposlenika, od kojih su 10 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 5. Katedra za kvantitativne metode i informatiku
  Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac
  Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 6. Katedra interdisciplinarnih kolegija
  Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Antun Šundalić
  Katedra ima 5 zaposlenika, od kojih je 1 izabran u znanstveno-nastavno zvanje.

Na Fakultetu je ustrojena UNESCO katedra za poduzetništvo kao posebna ustrojbena jedinica na temelju ugovora potpisanog između između The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 18. veljače 2008. godine.


Knjižnica

Knjižnica ima 3 zaposlenika.


Tajništvo
Na Fakultetu se ustrojava Odjel u područnoj službi (Tajništvo) kao ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta utvrđenih Statutom Fakulteta i drugim općim aktima.

Tajništvo ima 35 zaposlenika.
U Tajništvu se ustrojavaju: pododsjeci, odjeljci, odsjeci te druge ustrojbene jedinice kao niže ustrojbene jedinice:

 1. Pododsjek u područnoj službi za pravne, kadrovske i stručno-administrativne poslove (Ured za pravne, kadrovske i stručno-administrativne poslove)
  1.1. Odjeljak/Ured za pravne i kadrovske poslove
  1.1.1.Odsjek za centralnu arhivu
  Pododsjek ima 2 zaposlenika.
 1. Pododsjek u središnjoj službi za financijsko-računovodstvene poslove (Ured za financijsko-računovodstvene poslove)
  2.1. Odjeljak/Ured za financijske poslove
  2.1.1 Ispostava/Ured za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
  2.2. Odsjek/Ured za računovodstvo i izdatke zaposlenika
  Pododsjek ima 5 zaposlenika.
 1. Odjeljak/Ured za studente i studije
  3.1. Referada/Ured za sveučilišne studije
  3.2. Odsjek/Ured za stručne studije
  Odjeljak ima 4 zaposlenika
 1. Odjeljak/Ured za poslijediplomske studije
  4.1. Ostala ustrojstvena jedinica/Ured za informatički sustav obrade studija
  Odjeljak ima 4 zaposlenika.
 1. Odjeljak/Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
  Odjeljak ima 1 zaposlenika.
 1. Odjeljak/Ured za cjeloživotno obrazovanje, projekte i programe Europske unije
  Odjeljak ima 2 zaposlenika.
 1. Odjeljak/Ured za informatiku i računalnu mrežu
  7.1. Odsjek/Ured za razvoj informacijskog sustava
  7.2. Odsjek/Ured za informacijsku i računalnu infrastrukturu
  Odjeljak ima 3 zaposlenika.
 1. Odsjek Ureda dekana
  8.1. Odsjek/Ured za opće i administrativne poslove
  8.2. Ostala ustrojstvena jedinica za tehničke i pomoćne poslove/Ured za tehničke i pomoćne poslove
  Odsjek ima 13 zaposlenika.

 

Knjižnica

Radno vrijeme knjižnice:

 • ponedjeljak – četvrtak: 8-20 sati
 • petak: 8-15 sati

Skriptarnica

Radno vrijeme skriptarnice:

 • ponedjeljak – petak: 9-12 sati
 • utorak: 9-12 sati i 16-18 sati

Ured za studente i studije

Radno vrijeme referade:

 • radnim danom: 8-12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente): 16-18:30 sati