Izbornik

Ustrojbene jedinice Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Ustrojbene jedinice Fakulteta jesu katedre, knjižnica i tajništvo.

Na Fakultetu se ustrojava šest katedri i to:

 1. Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju
  Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Đula Borozan
  Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 2. Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo
  Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Nataša Šarlija
  Katedra ima 16 zaposlenika, od kojih su 12 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 3. Katedra za marketing
  Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić
  Katedra ima 13 zaposlenika, od kojih su 11 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 4. Katedra za financije i računovodstvo
  Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Domagoj Sajter
  Katedra ima 12 zaposlenika, od kojih su 8 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 5. Katedra za kvantitativne metode i informatiku
  Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar
  Katedra ima 9 zaposlenika, od kojih su 6 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.
 6. Katedra interdisciplinarnih kolegija
  Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Antun Šundalić
  Katedra ima 5 zaposlenika, od kojih su 4 izabrani u nastavno zvanje i 1 je izabran u znanstveno-nastavno zvanje.

Katedre imaju 65 zaposlenika.

Na Fakultetu je ustrojena UNESCO katedra za poduzetništvo kao posebna ustrojbena jedinica na temelju ugovora potpisanog između između The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 18. veljače 2008. godine.


Knjižnica

Knjižnica ima 3 zaposlenika.


Tajništvo

Tajnik fakulteta: Biljana Graša, mag.iur., tel. 031/224-412, email biljana@efos.hr
Razgovor sa studentima: Utorak: 09:00 – 10:00

Na Fakultetu se ustrojava Odjel u područnoj službi (Tajništvo) kao ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta utvrđenih Statutom Fakulteta i drugim općim aktima.
Tajništvo ima 33 zaposlenika.
U Tajništvu se ustrojavaju: pododsjeci, odjeljci, odsjeci te druge ustrojbene jedinice kao niže ustrojbene jedinice:

 1. Pododsjek u područnoj službi za pravne, kadrovske i stručno-administrativne poslove (Ured za pravne, kadrovske i stručno-administrativne poslove)
  1.1. Odjeljak/Ured za pravne i kadrovske poslove
  1.1.1.Odsjek za centralnu arhivu
  Pododsjek ima 3 zaposlenika.
 1. Pododsjek u središnjoj službi za financijsko-računovodstvene poslove (Ured za financijsko-računovodstvene poslove)
  2.1. Odjeljak/Ured za financijske poslove
  2.1.1 Ispostava/Ured za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
  2.2. Odsjek/Ured za računovodstvo i izdatke zaposlenika
  Pododsjek ima 5 zaposlenika.
 1. Odjeljak/Ured za studente i studije
  3.1. Referada/Ured za sveučilišne studije
  3.2. Odsjek/Ured za stručne studije
  Odjeljak ima 2 zaposlenika
  3.3. Odjeljak/Ured za poslijediplomske studije
  3.3.1. Ostala ustrojstvena jedinica/Ured za informatički sustav obrade studija
  Odjeljak ima 4 zaposlenika
 1. Odjeljak/Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
  Odjeljak ima 1 zaposlenika.
 1. Odjeljak/Ured za cjeloživotno obrazovanje, projekte i programe Europske unije
  Odjeljak ima 2 zaposlenika.
 1. Odjeljak/Ured za informatiku i računalnu mrežu
  6.1. Odsjek/Ured za razvoj informacijskog sustava
  6.2. Odsjek/Ured za informacijsku i računalnu infrastrukturu
  Odjeljak ima 3 zaposlenika.
 1. Odsjek Ureda dekana
  7.1. Odsjek/Ured za opće i administrativne poslove
  Odsjek ima 4. zaposlenika
  7.2. Ostala ustrojstvena jedinica za tehničke i pomoćne poslove/Ured za tehničke i pomoćne poslove
  Ostala ustrojstvena jedinica ima 8 zaposlenika.

 

Knjižnica

Radno vrijeme knjižnice:

 • ponedjeljak – četvrtak: 8-20 sati
 • petak: 8-15 sati

Skriptarnica

Radno vrijeme skriptarnice:

 • ponedjeljak – petak: 9-12 sati
 • utorak: 9-12 sati i 16-18 sati

Ured za studente i studije

Radno vrijeme referade:

 • radnim danom: 8-12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente): 16-18:30 sati