Izbornik

Misija i vizija Fakulteta

MISIJA

Ekonomski fakultet u Osijeku je visokoobrazovna znanstvena institucija, koja kroz obrazovni proces i znanstveno-istraživački rad u polju ekonomije i poslovne ekonomije stvara kompetentne pojedince  sposobne za nošenje s različitim izazovima okruženja. Usvajamo znanstvene stečevine, kritički ih vrednujemo i kreiramo nova znanja kroz znanstveno-istraživački rad u polju ekonomije i s njom povezanih znanosti s ciljem razvoja okruženja. Društveno smo odgovorna, inovativna i otvorena institucija visokih akademskih vrijednosti i etičkih načela  koja osigurava jednakost i prosperitet svojim djelatnicima, studentima i društvu u cjelini.

VIZIJA

Vizija Ekonomskog fakulteta u Osijeku je biti institucija prepoznatljiva po  izvrsnosti, inovativnosti i kreativnosti u obrazovanju, znanstveno-istraživačkom radu u polju ekonomije i poslovne ekonomije, kao i doprinosu društvenoj zajednici na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.