Izbornik

Misija i vizija

Naša vizija je biti prepoznati kao standard izvrsnosti u obrazovanju i razvoju budućih poslovnih lidera, izgraditi i održati vodeće društvo ekonomskih stručnjaka i poslovnih ljudi na regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Naša misija je jačati kvalitetu visokoškolskog obrazovanja kroz nastavu, znanstveno-istraživački rad, te kontinuiranu suradnju s drugim visokoškolskim institucijama i gospodarskim subjektima.

Ekonomski fakultet u Osijeku nudi 7 različitih studija na preddiplomskoj i diplomskoj razini (od kojih se aktivno izvode 5 studija: Financijski menadžment, Marketing, Menadžment, Poslovna informatika i Poduzetništvo), 4 poslijediplomska specijalistička studija, te 2 doktorska studija, na kojima je moguće birati velik broj kolegija prema vlasititim preferencama polaznika studija. Osim toga, na Fakultetu se mogu upisati i različiti programi stručnog usavršavanja.

Nastava se odvija u suvremeno opremljenom prostoru. Studentima je na raspolaganju 5 informatičkih učionica, sa ukupno oko 200 računala) sa instaliranim paketima MS Office, programima za statističke obrade, inteligentne sustave, te raznim drugim aplikacijama, a sva su računala spojena na stalnu Internet vezu putem CARNet mreže.

Biblioteka s fundusom knjiga i časopisa, te čitaonica s virtualnim odjelom za internetski pristup svim relevantnim svjetskim bazama podataka na preko 400 računalskih mjesta, mogućnost bežičnog pristupa Internetu, posebne predavaonice za poslijediplomske studije, te potpuno informatizirana studentska služba s kojom studenti za sve svoje potrebe komuniciraju gotovo isključivo putem Interneta, daje mogućnost da svi zaposleni, njih stotinjak s dvadesetak vanjskih suradnika, te s preko 5.000 studenata, mogu zajedno odgovoriti pozivu struke i najnovijim metodama teoriju potvrditi u stvarnost.