Izbornik

Ured za kvalitetu

Temeljem Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (http://www.unios.hr/kvaliteta/dokumenti/pravilnik.pdf) , 01.siječnja 2014. godine na  Ekonomskom fakultetu u Osijeku osnovan je Ured za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja čija je voditeljica mr.sc.Nalanda Kantor.

Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja je ustrojbena jedinica Fakulteta koja djeluje usklađeno sa Sveučilišnim centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja. Ured provodi postupke internoga i eksternog vrjednovanja, te metode za istraživanje različitih aspekata kvalitete obrazovanja, prikuplja potrebne informacije za analize Sveučilišnoga Centra za kvalitetu, u suradnji sa Sveučilišnim Centrom za kvalitetu potiče stručno usavršavanje nastavnika, suradnika, rukovoditelja i administrativnog osoblja u području kvalitete, sustavno provodi utvrđene karakteristične indikatore kvalitete, sudjeluje u raspravama o kvaliteti, širenju kulture kvalitete u akademskoj i neakademskoj javnosti.

Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja djeluju usklađeno i dijele odgovornost za osiguranje  i unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta.

Sva pitanja, primjedbe ili prijedloge možete poslati na e-mail adresu: nalanda@efos.hr