Izbornik

Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja osniva se odlukom Fakultetskoga vijeća.

Povjerenstvo organizira, koordinira i provodi postupke vrjednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđivanja i promicanja kvalitete Fakulteta.

Navedeni postupci uključuju sljedeće elemente: samoanalizu, razvijanje indikatora kvalitete,  sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studija, istraživanje uspješnosti studiranja i uzroka nekvalitetnoga, neefikasnog i predugog studiranja, istraživanje kompetencije nastavnog osoblja, prate usavršavanje sveučilišnih nastavnika, prate usavršavanje administrativnoga i tehničkog osoblja, temeljem provedenih ispitivanja predlažu unaprjeđivanje nastavnih aktivnosti (nastave, seminara, vježbi) kao i izvannastavnih aktivnosti (cjeloživotnog obrazovanja), prate kvalitetu općih i posebnih kompetencija ostvarenih studijskim programom.

Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja djeluju usklađeno i dijele odgovornost za osiguranje  i unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta.

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, ožujak 2022.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, rujan 2022.