Izbornik

Dokumenti

Dokumenti vezani za upravljanje kvalitetom

ESG_ Standardi i smjernice

Strategija razvoja kvalitete

Politika kvalitete Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Priručnik za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Ostali korisni dokumenti vezani za kvalitetu

Rezultati ankete o ishodima ucenja

Ishodi ucenja_prirucnik

Interna evaluacija ureda Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Mapa poslovnih procesa Ekonomskog fakulteta u Osijeku