Izbornik

Dokumenti

ESG_ Standardi i smjernice

ESG standardi i smjernice daju pregled europskih standarda za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju. Standardi i smjernice su podijeljeni u tri dijela i obuhvaćaju unutarnje osiguravanje kvalitete visokih učilišta, vanjsko osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja te osiguravanje kvalitete agencija za vanjsko osiguravanje kvalitete.

Zakon o osiguravanju kvalitete_2009

Zakonom se uređuje osiguravanje i unapređivanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju postupcima inicijalne akreditacije, reakreditacije, tematskog vrednovanja i vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete (audit).

Statut Sveučilišta

Unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja provodi Sveučilišni ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Pravilnik o kvaliteti 2012

Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pobliže se određuje ustroj, djelovanje i područja vrednovanja sustava za kvalitetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Strategija razvoja kvalitete

Mapa poslovnih procesa

Politika kvalitete Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Vodič kvalitete 2007

Ishodi ucenja_prirucnik

Priručnik za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (sukladno ESG standardima 2015.)

Reakreditacijski posjet 2011

Samoanaliza – EFOS

Pismo očekivanja Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2012

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti

Obrasci za samoprocjenu

Interna samoprocjena_ Upitnik za vrednovanje nastave

izvjestaj _ pracenje kvalitete 2007